<<  powrót
logo-zir-wpisy

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie odbyło się spotkanie, które otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatowej p. Anna Rydzkowska. Tematy omawiane to m. in. Plan Strategiczny WPR na lata 2023 – 2027, realizacja płatności bezpośrednich, „suszowych”, „nawozowych” za rok 2022r., ogólna sytuacja w rozdysponowaniu gruntów w powiecie białogardzkim, działania KOWR – „Polska Smakuje”. Szkolenie w zakresie bioasekuracji w związku z ptasią grypą. Sprawy bieżące – Powiat białogardzki pozyskał fundusze na wybudowanie manufaktury spożywczej w Białogardzie. Celem inwestycji jest utworzenie przestrzeni w stylu regionalnym, w której będzie można wynająć przestrzeń produkcyjną i w odpowiednich warunkach sanitarnych wytwarzać, pakować i przechowywać regionalne wyroby. Przewodnicząca omówiła i przedstawiła rolę produktów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych nie tylko w powiecie białogardzkim. Jako pierwszy zabrał głos Starosta – p. Piotr Pakuszto z p. Robertem Madejskim omawiając temat manufaktury w powiecie białogardzkim.  Kolejno Dyrektor KOWR p. Piotr Dziadul omówił współpracę ze Starostą oraz rolnikami np. „Polska smakuje”. Następnie szczegóły w przetwarzaniu produktów omówił lekarz weterynarii p. M. Kubica. Ważne jest dostosowanie działań do kierunku produkcji. Dobrze byłoby przybliżyć produkcję rolników  do konsumenta. Produkcja regionalna. Należy dopełnić obowiązki dotyczące wymagań weterynaryjnych. Wchodzą w życie  zmiany aktów prawnych np. rozporządzenie zmienia ubój bydła z 6 do 12 miesięcy. Należy podkreślić również, że badanie na włośnia (dziki, świnie) są bezpłatne. Cały czas należy zwracać uwagę na zagrożenia dot. ASF i Ptasiej grypy. Mocno zaczęło pojawiać się kolejne niebezpieczeństwo tzn. wścieklizna –  są już przypadki u zwierząt domowych (psy, koty). Pan Jerzy Mariak  Wiceprezes ZIR , ponowił wniosek o możliwość utrzymywania w gospodarstwie 3 – 5 szt. trzody w gospodarstwie na samozaopatrzenie rodziny. ASF nie ma więc, dlaczego nie można trzymać w gospodarstwie 3 – 5 szt. trzody ? Należy podjąć działania dot. m. in. zmiany ustaw i rozporządzeń ograniczających niekontrolowany rozwój gatunków chronionych. Duża liczba wilka jest wektorem ASF, ponieważ  wchodząc na teren gospodarstwa przenoszą je tak jak ptactwo (kruki). Wszelkie  projekty zachowujące gatunki „zagrożone” np. żubr, ryś w naszym województwie i dofinansowywanie z budżetu państwa to niepoprawne.

Podnoszone były różne tematy dot. funkcjonowania rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe i zdrowotne np. stosowanie nawozów od 1 marca, przy suszy ten nawóz nie jest wchłaniany do gleby. Dlaczego nie można stosować jak na to pozwala pogoda np. w lutym, kiedy przy takiej pogodzie rusza wegetacja? Nielegalna dystrybucja środków ochrony roślin. Co pokaże nowa WPR, tego dalej nie wiemy.

Następnie została wręczona nagroda w Konkursie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej pn.  „Smaki zamknięte w słoiku” na etapie wojewódzkim za I miejsce Pani Elżbiecie Bazylińskiej za „Ser Kozi-kulki jogurtowe”.

Pani przewodnicząca podziękowała wszystkim rolnikom, którzy przygotowali swoje znakomite wyroby do degustacji.

<<  powrót