<<  powrót
logo-zir-wpisy

Spotkanie otworzyła przewodnicząca RP Białogard p. Anna Rydzkowska witając gości, członków Rady i rolników. Porządek posiedzenia to : Kierunki rozwoju rolnictwa w powiecie białogardzkim (manufaktura spożywcza i ubojnia), informacja dotycząca szacowania szkód spowodowanych przez zwierzynę chronioną oraz szkody na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, omówienie działań Lokalnych Partnerstw Wodnych w powiecie Białogardzkim oraz realizacja płatności bezpośrednich i ekoschematów.

Jako pierwszy został omówiony temat manufaktury spożywczej w Białogardzie. Intencją wsparcia dodatkowych źródeł dochodu dla rolników był pomysł stworzenia miejsca wyposażonego w nowoczesne urządzenia do przetwórstwa rolno-spożywczego i gastronomii. W planach jest również wybudowanie ubojni, która będzie służyła lokalnym rolnikom. Manufaktura spożywcza Ziemi Białogardzkiej ma przyczynić się do rozwoju lokalnego produktu rolnego.

Kolejnym tematem były rozmowy dotyczące pozwoleń wodno-prawnych, spółek wodnych oraz wyjaśnienie, że obecne prawo nakłada na właścicieli gruntów obowiązek utrzymania ich. Nie ma produkcji rolnej bez wody. Lokalne Partnerstwo Wodne ma być pomocnym działaniem na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Powrót wydawania pozwoleń do szczebla wojewódzkiego (obecnie Ministerstwo na które czasami trzeba czekać 2 lata).

Ponadto dyskusja dotyczyła płatności obszarowych i ekoschematów za 2023 r oraz zmian w tym roku. Na dzień dzisiejszy nie znamy stawek za ekoschematy, nie ma szczegółowych wytycznych. Do 29 lutego można składać wnioski o dopłaty do kukurydzy a od 29 lutego do 15 marca będzie można wnioskować o pomoc „suszową”.

Nawiązano do rolniczych protestów. Powinniśmy wykazywać swoją trudną sytuację.

<<  powrót