<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 5 czerwca br. odbyło się posiedzenie rady powiatowej powiatu polickiego, którego uczestnikami oprócz członków rady byli również przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZOR Szczecin, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Szczecin oraz Prezes ZIR.

            Posiedzenie od przywitania rozpoczął przewodniczący pan Marek Szczepankiewicz, po czym członkowie rady powiatowej jednogłośnie zatwierdzili program posiedzenia i protokół z ostatniego posiedzenia.

            Następnie głos zabrały przedstawicielki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Szczecin. Przekazały informacje na temat zmian jakie wprowadzono m.in. planowanych dodatków do emerytur. Przedstawiły także pokrótce procedowane zmiany dotyczącej wypłaty 300 zł. dla sołtysów, za minimum 2 kadencje. Poruszono kwestie 14 emerytury i wypłaty zasiłku pogrzebowego, co jest związane z podpisaniem porozumienia pomiędzy ZUS i KRUS. Nadto przedstawiły informację dotyczące oferty rehabilitacyjnej dla rolników na retach czasowych ale także na emeryturach. Od tego roku z turnusów mogą także korzystać opiekunowie osób niepełnosprawnych. Na koniec zachęciły do brania udziału w konkursach organizowanych przez KRUS w szczególności tych ogólnopolskich, plastycznych.

            W drugiej kolejności przedstawiciel ARiMR poinformował obecnych o wypłacie zaliczek dopłat bezpośrednich, które zostały już prawie w całości wypłacone, zostało już tylko kilka spraw do ostatecznego rozstrzygnięcia. Zachęcił do wypełniania wniosków i zgłaszania się do ODRów, aby uniknąć kolejek na koniec czerwca. Przedstawił ofertę dotyczącą inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych. W związku z tym, że środki w dziale modernizacja z PROW 2014-2020 nie zostały wykorzystane w całości, można składać wnioski w tym sektorze. Dodatkowo odpowiadał na pytania członków rady głównie dotyczące dopłaty do zboża.

            Następnie głos zabrały przedstawicielki KOWR, które na początku przekazały informację na temat ilości dostępnych gruntów oraz omówiły kwestię rolników z powiatu polickiego, którzy złożyli wnioski o wykup gruntów w ramach pierwszeństwa nabycia. W związku z tym, że grunty położone na terenie powiatu polickiego często są atrakcyjne z racji swojego położenia, KOWR każdą decyzje analizuje bardzo szczegółowo, również ze względu na zapisy w studium lub m.p.z. p. W toku dyskusji rozmawiano o przedłużeniach umów dzierżaw w kontekście okresów na jakie mogą być podpisywane i przedłużane. Poruszono także sprawę pierwokupu gruntów przez KOWR, kwestia ta została omówiona przez przedstawicielki KOWR.

            Następnie rozmawiano o nieruchomościach położonych na terenie gminy Dobra – grunty po spółce ROLVIT. Wracające do zasobu grunty z uwagi na zapisy dotyczące przebiegu drogi ekspresowej będą rozdysponowane w przetargach na okres 2 lat.. Przepisy są w tym zakresie jednoznaczne.

            Po wystąpieniu wszystkich zaproszonych gości głos zabrał Prezes ZIR, który dołączył do spotkania. Prezes ZIR w imieniu Przewodniczącego RP złożył podziękowania na ręce wszystkich członków Rady za udział w kończącej się VI kadencji ZIR.

<<  powrót