<<  powrót

Dnia 7.12.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu gryfińskiego.

W posiedzeniu udział wzięli: rolnicy z powiatu gryfińskiego oraz przedstawiciele instytucji –  Oddziału Terenowego ARiMR w Szczecinie – pan Rafał Scisłowski, przedstawiciel KOWR OT w Szczecinie, Oddział w Pyrzycach – pan Andrzej Barczyński.

Na początku spotkania Przewodniczący Pan Dariusz Ruszczycki przywitał wszystkich przybyłych gości. Zdał relację z działań w ostatnim czasie oraz przedstawił  sprawozdanie finansowe z wydatków RP za 2021r. Omówiono również w jaki sposób będą rozdysponowane środki z budżetu na 2022r. Poruszono również temat trudnej sytuacji w rolnictwie oraz rosnących cen nawozów w grudniu 2021 które poszły mocno w górę. Aktualne ceny nawozów wzrosły aż o 400 proc. w porównaniu z 2020 r.

Następnie głos zabrali Kierownicy poszczególnych instytucji. Podziękowali przedstawicielom Rady Powiatowej ZIR w Gryfinie za bardzo dobrą współpracę.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący złożył wszystkim życzenia Świąteczne.

<<  powrót