<<  powrót

Posiedzenie Rady zostało połączone ze szkoleniem prowadzonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii a dotyczącym uboju zwierząt na użytek własny oraz zagrożeniem wystąpienia ASF.
W powiecie Białogardzkim na dzień dzisiejszy zostało około 44 gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. W gospodarstwach tych, prowadzona jest bioasekuracja, ale to nie jest jedyny sposób zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ASF. Należy podjąć wszelkie możliwe działania celem walki z ASF min. poprzez
1) redukcję populacji dzików prowadzoną zarówno przez polowania, jak i odstrzał sanitarny;
2) zwiększenie odstrzału samic dzika w obniżaniu populacji tego gatunku zwierząt;
3) wprowadzenie zakazu karmienia dzików;
4) zwiększenia środków na bioasekurację.
Rolnicy są bardzo zaniepokojeni taką sytuacją, ponieważ w przypadku stwierdzenia wystąpienia ASF nie będzie można sprzedać innych płodów rolnych (zboża, ziemniaki) wcześniej niż po 90 dniach przechowywania w gospodarstwach, co grozi również obniżeniem cen za te produkty. W takiej sytuacji należy wnioskować do Wojewody, Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o przeprowadzenie odstrzału sanitarnego w całym województwie.
W dalszej części zostały przedstawione szczegóły dot. uboju na własny użytek. Należy zwrócić uwagę, że co innego jest ubój z konieczności a ubój na własny użytek. Zainteresowanie ubojem na własny użytek jest duże i na wniosek rolników zostanie przeprowadzony w najbliższym czasie kurs umożliwiający uzyskanie przez rolnika zaświadczenia (uprawnień) o możliwości dokonania takiego uboju.
Starosta powiatu Białogardzkiego zadeklarował podjęcie tematu ASF na posiedzeniu sztabu kryzysowego jak również wyraził wolę (przy współpracy partnerów) postawić stację meteorologiczną w powiecie.

Rada Powiatowa ZIR Białogard
Rada Powiatowa ZIR Białogard
<<  powrót