<<  powrót

W dniu 15 czerwca 2021 roku w odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej powiatu gryfińskiego Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Przewodniczący RP pan Dariusz Ruszczycki powitał przybyłych członków rady powiatowej oraz gości. Wśród gości obecni byli przedstawiciele: Urzędu Miasta i Gminy Gryfino pan Tomasz Miler – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Szczecin pan Przemysław Kośmider oraz panowie Andrzej Karbowy Prezes Zarządu ZIR i Mirosław Ignaszak Członek Zarządu ZIR

Spotkanie rozpoczęło się od minuty ciszy jako uczczenia pamięcią dwóch członków Rady Powiatowej. Następnie Przewodniczący pan Dariusz Ruszczycki poddał pod głosowanie porządek obrad, do którego zgłoszono dodatkowe 3 punkty.  

Kolejno głos zabrał zastępca Burmistrza pan Tomasz Miler, który poinformował obecnych o zbliżającym się naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez  NFOŚiGW. Gminy oraz związki międzygminne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie od 28 czerwca do 15 września 2021. Intensywność dofinansowania to dotacja do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500 zł za 1Mg usuwanych odpadów. Jak podkreślił pan Tomasz Miler najważniejszą sprawą jest zgłoszenie przez rolników do Urzędów Miast i Gmin szacunkowych ilości odpadów, jakie będą wytworzone.

            Następnie poruszony został temat gospodarki łowieckiej na terenie powiatu gryfińskiego. Najważniejszą sprawą jest jak najszybsza redukcja jeleniowatych, ponieważ to one generują największe szkody na polach uprawnych rolników. Ważne jest również to, aby roczne plany łowieckie były przynajmniej na poziomie zeszłorocznych planów.

W następnej kolejności pan Przemysław Kośmider przedstawił ofertę rozdysponowania gruntów na terenie powiatu gryfińskiego, która będzie przeprowadzona w najbliższym czasie. Do rozdysponowania jest ok. 250 ha na terenie powiatu gryfińskiego, natomiast w 2 połowie roku w samej gminie Moryń szykowanych jest 370 ha pod dzierżawę oraz 50 ha w gminie Widuchowa. Na zakończenie tematu związanego ze sprzedażą i dzierżawą gruntami przedstawiciel KOWR odpowiadał na pytania zadawane przez rolników.

Po omówieniu powyższych tematów Przewodniczący pan Dariusz Ruszczycki odczytał Uchwały 1/2021 oraz 2/2021 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów dla dwóch członków Rady Powiatowej z powodu ich śmierci, które zostały jednogłośnie przegłosowane.

Na zakończenie posiedzenia głos oddany został panu Andrzejowi Karbowemu Prezesowi ZIR, który zajął się udzieleniem odpowiedzi na wnioski złożone przez członków gminy Mieszkowice na poprzednim posiedzeniu oraz przedstawił obecne działania Zarządu  Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, a także panu Mirosławowi Ignaszakowi Członkowi Zarządu ZIR, który omówił temat związany z wyrządzaniem szkód przez zwierzęta chronione (żubr, ryś, bóbr, wilk) oraz ptactwo chronione (gęś, kormoran, żuraw).

Na tym spotkanie zakończono.

<<  powrót