<<  powrót

                Dnia 1 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej powiatu wałeckiego.
W posiedzeniu Rady udział wzięli członkowie oraz zaproszeni goście: Kierownik Oddziału Terenowego ARiMR w Mirosławcu – pan Bartosz Zasada, Kierownik TZD ODR Barzkowice w Wałczu – pan Piotr Hermanowicz, Kierownik Oddziału Terenowego w Wałczu WIORiN- pani Jowita Krasowska oraz przedstawiciel KOWR Oddział w Wałczu – pan Mariusz Lesiak.

Tematyka posiedzenia:

  1. Sytuacja w rolnictwie w związku z pandemią Covid-19
  2. Świadczenia dla rolników wypłacane z KRUS , wniosek o zwiększenie dziennej stawki chorobowej;
  3. Płatności bezpośrednie na 2021r.m – problemy, pytania;
  4. Wnioski o przyznanie dofinansowania do zużytego materiału siewnego;
  5. Harmonogram przetargów gruntów będących w posiadaniu KOWR na terenie powiatu wałeckiego;

W trakcie spotkania zostały poruszone powyższe zagadnienia.

Na wstępie obecni na posiedzeniu członkowie rady powiatowej zgłosili problem związany z niesprawiedliwym sposobem traktowania ich przez ustawodawcę. W momencie, gdy rolnik lub domownik jest na izolacji domowej to przysługuje mu zasiłek w wysokości 10 zł dziennie, a w tym czasie nie może wykonywać swoich obowiązków. Zatrudnienie kogoś na ten czas na zastępstwo wiąże się z większymi kosztami. Wszyscy zgodnie uznali, że obowiązująca stawka zasiłku chorobowego dla rolnika jest krzywdząca i należy podjąć działania do jej zmiany. Omówiono jak wygląda sytuacja na polach oraz jak zapowiadają się najbliższe zbiory. Zwrócono uwagę, na to iż cały proces wegetacyjny jest opóźniony o około 1 miesiąc przez długą zimną wiosnę. Poza tym zanosi się, że teraz temperatury gwałtownie wzrosną i może pojawić się zjawisko suszy rolniczej.

Następnie wspólnie z kierownikiem ARiMR w Mirosławcu przeprowadzono dyskusję na temat realizacji przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie, a także o zwrot za tzw. materiał siewny.

W kolej części dyskutowano na temat gruntów w posiadaniu KOWR, harmonogramu dzierżaw w szczególności gruntów na terenie powiatu wałeckiego oraz omówiono wnioski o zaopiniowanie umów dzierżawy gruntów z terenu powiatu wałeckiego.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Rady pan Mirosław Ignaszak przedstawił sprawozdanie z działalności swojej i Zarządu ZIR.

<<  powrót