<<  powrót

W dniu 28.02.2020r. w Dzikiej Zagrodzie Żubrów odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Wałeckiego ZIR połączone ze spotkaniem z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego i RDOŚ Szczecin.

W posiedzeniu uczestniczyli:

  • członkowie RP Wałcz
  • przedstawiciel ZTP i RDOŚ, PZŁ Piła a także przedstawiciele Nadleśnictwa Wałcz Tuczno i Mirosławiec oraz rolnicy

Zagadnienia:

  1. W związku ze spotkaniem organizowanym przez ZTP w Dzikiej Zagrodzie gdzie wśród gości zaproszonych są przedstawiciele RDOS w Szczecinie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwa Mirosławiec i Tuczna, PZŁw Pile oraz Urzedów Gminy Mirosławiec i Tuczno w sprawie zarządzania populacją żubrów na terenie województwa.
  2. Aktualna sytuacja w uprawach – po okresie zimowym.
  3. Sprawy różne.

Na początku spotkania Pani Magdalena Tracz omówiła zasady funkcjonowania Dzikiej Zagrody Żubrów oraz Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.Poruszone zostały sprawy finansowania ochrony żubrów, rozszerzenia działań bazy obsługi przez współpracę z RDOŚ, Lasy Państwowe, gminy Drawsko, Mirosławiec, Świerczyna, Tuczno, Ośrodek Kultury oraz PZŁ. Szczegółowo nakreślono zasady działania telemetrii, płoszenia z upraw rolniczych, a także przedstawiono mapę obrazującą aktualne miejsca bytowania stad. Jak wynika z przedstawionych materiałów wszystkie stada bytują na pograniczu województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego. Pracownicy zagrody w Jabłonowie poruszyli również sprawy związane z odławianiem i przewożeniem żubrów na inne tereny. Przybliżone zostały zasady działania pogotowia żubrowego.
Następnie głos zabrali przedstawiciele ZIR, LP, PZŁ oraz rolnicy. Wszyscy jednogłośnie zarzucili brak kontroli nad stadami oraz brak komunikacji z rolnikami. Interwencje związane z płoszeniem prowadzone są opieszale, w paśnikach brak jest siana. Poruszony został również problem wypadków komunikacyjnych, których od roku 2004 było aż 34. Obecnie w Jabłonowie zatrudnione są 4 osoby. Jest to zbyt mała liczba aby zapewnić pełną opiekę nad stadami. Rolnicy poinformowali o braku cyklicznych spotkań. Liczba stad jest zbyt duża w związku z powyższym wzrasta liczba szkód. Przedstawiciele PZŁ omówili zakres strat wyrządzanych przez żubry w gospodarce łowieckiej. Dotyczyły one zniszczonych paśników, wyjadania karmy oraz problemów w przeprowadzaniu polowań.
Kolejnym punktem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji upraw. Członkowie RP jednogłośnie stwierdzili, że stan upraw w roku bieżącym po okresie zimowym jest zadowalający. Rośliny nie uległy przemarznięciu, a dość wysokie temperatury rozpoczęły proces wegetacji. Jedynym problemem jest brak przemarznięcia gleby, a co za tym idzie stosunki wodno-powietrzne nie są zbyt korzystne dla roślin.

<<  powrót