<<  powrót

W dniu 13.12.2019 r. w sali konferencyjnej Pałacu Wrzosy odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Wałeckiego ZIR.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Powiatowej oraz zaproszeni goście – przedstawiciele ARiMR, KOWR, PIORiN, ODR, Gmin oraz rolnicy.
Zagadnienia:

  1. Informacja z prac Zarządu ZIR;
  2. Zagrożenia związane z możliwością wystąpienia ASF;
  3. Zmiany w rejestrze stosowanych środków roślin dopuszczonych do obrotu- wystąpienie przedstawiciela PIORiN Wałcz;
  4. Zasady współpracy Rady Powiatowej ZIR z ARiMR i ZODR oraz władzami samorządowymi;
  5. Sprawy bieżące;

Na początku spotkania Przewodniczący RP p. Mirosław Ignaszak przekazał informację z prac Zarządu. Następnie poruszono sprawę wystąpienia przypadku ASF w województwie wielkopolskim. Dyskutowano na temat sposobów uchronienia się od tego zjawiska.
W kolejnej części spotkania p. Jowita Krasowska Kierownik PIORiN w Wałczu pokrótce omówiła zmiany w rejestrze stosowanych środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu.
Na koniec wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych, ARiMR , KOWR i ODR w Wałczu wypracowano schemat współpracy.
Spotkanie to było również okazją do podsumowania prac Rady Powiatowej ZIR powiatu wałeckiego w 2019r.

<<  powrót