<<  powrót

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej p. Jerzy Mariak. Powitał zaproszonych gości i członków Rady. Głównym celem spotkania było omówienie wznowienia prac RP. Pan Przewodniczący poprosił o wypowiedzi członków Rady jak wygląda sytuacja w poszczególnych gminach. Największym problemem, z którym teraz rolnicy będą musieli się zmierzyć to susza, która po raz kolejny już w tym okresie daje się we znaki rolnikom. Procedury nie są jasne. Brak możliwości odwoławczej. Brak jasnych instrukcji. To co już jest i co nas czeka? Wszyscy rolnicy u których występuje susza, muszą się w jakiś sposób zabezpieczać dowodami, że susza faktycznie jest. Brak możliwości odwołań od oceny suszy, protokół powinien być generowany przez aplikację bez względu na wielkość oceny przez monitoring. Należy żądać zmiany rozporządzenia i oddzielania produkcji roślinnej od zwierzęcej przy szacowaniu strat związanych z warunkami klimatycznymi. Drożeją środki do produkcji i ochrony roślin, spadły ceny produktów rolnych od rolnika a w sklepach żywność drożeje. Byt gospodarstw rolnych w Polsce jest zagrożony. Brak jest zmiany klasyfikacji gruntów, należy wystąpić o zmianę klasyfikacji gruntów, która od ponad 50 lat nie była badana. Poruszono również tematy dotyczące min.  ogromnych strat w gospodarstwach wyrządzonych przez wilki, żurawie i inne zwierzęta i zawnioskowano o to, aby Izba wystąpiła o poparcie rolników, którzy walczą ze zwierzyną łowną (wilki) które zagrażają już ludziom. Powiat szczecinecki jest terenem, na którym jest najwięcej wilków.

Kolejne tematy, które omawiano to min.  urbanizacja terenów wiejskich (są problemy z wykonywaniem prac gospodarskich przez „napływowych” mieszkańców wsi). Należy podjąć działania tak, aby taka osoba przed osiedleniem się na wsi powinna być zapoznana z warunkami życia na wsi i wyrazić na to zgodę podpisem i nie utrudniać później życia rolnikom. Uciążliwy jest również brak możliwości zbycia opakowań po nawozach, opony, folie – należy rozwiązać te problemy.

Nic się na wsi nie zmieni, dopóki przetwórstwo nie wróci do gmin. Brak ubojni, sprzedaż bezpośrednia nie spełnienia oczekiwań, dlaczego przez aplikację ARiMR, nie można prowadzić monitoringu suszy? Powinno odbyć się jak najszybciej spotkanie Izby z  Wojewódzkim Komendantem Policji, w sprawie uczulenia na bezprawne wejścia do gospodarstw przez tzw. „obrońców praw zwierząt”, nikt nie ma prawa wejść na posesję za wyjątkiem służb np. sanitarnych – (do gospodarstw przyjeżdżają zabierają zwierzęta z gospodarstwa, policja nie ma prawa wydać polecenia wydania zwierząt gospodarskich organizacjom „proekologicznym”. Powinny zmienić się zasady ubezpieczeń upraw).

P. Kierownik BP ARiMR omówiła obecną sytuację tj. na dzień dzisiejszy złożono około 1300 na 1650 wniosków o płatności obszarowe, poprosiła o wsparcie i pomoc w informowaniu rolników aby składali wnioski, nadal funkcjonuje urna na dokumenty, wnioski za materiał siewny można składać do 25 czerwca, pomoc dla pszczelarzy – będzie można składać wnioski cyklicznie co roku – 20zł/ul, ekosystem – czyszczenie lasu itp. również jest nabór. W nowej perspektywie zakłada się duże wsparcie w obszarze „D” – wsparcie na korzyść gospodarstw ekologicznych!

P. Przewodniczący przestrzega rolników nt. firm fotowoltaicznych – podstępne zapisy, np. nie mówi się o podatku od nieruchomości , grunty przekwalifikowane na grunty przemysłowe i wtedy wchodzi podatek dochodowy i od nieruchomości, brak rozwiązań dotyczących utylizacji.

<<  powrót