<<  powrót

10 marca 2020r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Szczecineckiego.

Główne tematy to :

  1. problemy szacowania szkód łowieckich
  2. gospodarka ziemią z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  3. realizacja płatności obszarowych oraz pomocy suszowej ARiMR
  4. problematyka zwalczania ASF

Powiatowy lekarz weterynarii zamówił sprawy związane ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się choroby, kwestie bioasekuracji oraz odstrzału sanitarnego dzików.
Obecny na spotkaniu Prezes Koła Łowieckiego „Ostoja” wysłuchał skarg rolników, niezadowolonych ze sposobu szacowania, uważają oni, że przedstawiciele Koła ich lekceważą.
Prezes Koła poprosił o organizację specjalnego odrębnego spotkania z rolnikami, wskazał także na konieczność zmian w ustawie Prawo Łowieckie.

Przedstawiciel KOWR przedstawił kwestie rozdysponowania gruntów: kończące się umowy dzierżaw spółek, restrukturyzacje, plany organizacji przetargów na dzierżawę itd.

Przedstawiciel „Wód polskich” omówił problematykę bobrów oraz kwestie z zakresu melioracji szczegółowych.
Pani Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiła informacje odnośnie bieżącej realizacji płatności obszarowych, rolnośrodowiskowych oraz i obsługi wniosków producentów rolnych o pomoc suszową.

<<  powrót