<<  powrót

9 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Szczecineckiego, poświęcone w głównej mierze podsumowaniu pracy w roku 2019.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów gminnych, Starostwa oraz instytucji okołorolniczych.

Przewodniczący Rady, Wiceprezes Jerzy Mariak przedstawił działania Zarządu ZIR od czasu wyboru na nową kadencję a także plan pracy na rok 2020, w tym na rzecz poprawy systemu monitoringu suszy rolniczej.
Prezes Zarządu ZIR Andrzej Karbowy omówił bieżącą problematykę (ASF, bioasekuracja, szkody łowieckie, działalność statutowa Izby.

Przedyskutowano sprawy zbytu zbóż, ubezpieczeń, przetwórstwa i uboju zwierząt w gospodarstwach. Podziękowano pracownikom ZODR oraz ARiMR za prawidłowa i sumienna prace na rzecz rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy.

<<  powrót