<<  powrót

Spotkanie otworzył Przewodniczący Władysław Bieniek. Tematy które były omawiane to: Stan realizacji dopłat bezpośrednich oraz pomocy suszowej na terenie powiatu świdwińskiego, wielkość Zasobu gruntów na terenie powiatu świdwińskiego planowanych do rozdysponowania na rok 2020, plan pracy PZDR Świdwin oraz sprawy różne. Jako pierwszy zabrał głos p. A. Adamczewski – Kierownik BP ARiMR, który od września jest kierownikiem w BP. BP ARiMR w Świdwinie jest w czołówce jeżeli chodzi o wykonanie prac. Wraz z p. Piotrem Iskrą Naczelnikiem WDS BP szczegółowo omówili tematy dotyczące zarówno wydawanych decyzji, ilości przyjętych wniosków. W BP jest 4367 wszystkich spraw (przyznania płatności, OB., ONW, RRRŚ, susza, pomoc de minimis, Koła Gospodyń itp.). W bieżącej kampanii 70% rolników otrzymało zaliczki OB i 85% zaliczek ONW. Dyskusja dotyczyła również refundacji za usługę utylizacji zwierząt, gdzie płaci ARiMR i rolnik . Następnie zostały omówione sprawy dotyczące rozdysponowania gruntów, które przedstawił p. Piotr Chmielowicz kierownik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem OT KOWR w Koszalinie. Temat ten budził wiele kontrowersji min. podniesiono kwestię „osobistego prowadzenia” gospodarstwa, przedłużania umów, umorzeń w związku z suszą, poddzierżawiania gruntów. Jak wyeliminować „słupy” podczas przetargów (rolnicy przedstawiają fakturę na kompleksowe usługi rolnicze i KOWR nie ma wpływu) jedyne to zdefiniować „osobiste” prowadzenie gospodarstwa. Generalnie zasady pomocy przez KOWR są takie same jak w roku ubiegłym. Oddłużenie rolników – wpłynął jeden wniosek ale nie w 100% rolnika (przedsiębiorstwa) -oddłużenie nie przewiduje zadłużenia w KOWR. Poddzierżawianie bez zgody KOWR – wiąże się z rozwiązaniem umowy dzierżawy w KOWR.
Pytania rolnika: jaka jest procedura, duża działka (po windykacji – działka wraca do KOWR) co się dalej z nią dzieje jakie są etapy? Są różne formy rozdysponowania gruntów (sprzedaż, dzierżawa).
Poruszono również temat dróg „polnych”, wyjeżdżonych z powodu zaniedbań gmin w stosunku do dróg gminnych, taki stan zmniejsza powierzchnię do użytkowania własnych gruntów. Rozmowy dotyczyły również Odbioru foli rolniczych – żadna gmina z powiatu nie wnioskuje o dofinansowanie tego działania pytanie czy gmina musi zabezpieczyć środki? RHD, BDO.
PZDR – p. Tyszkiewicz przedstawił plan działania w najbliższym czasie : BHP w gospodarstwie – dopłaty bezpośrednie – warsztaty wypełnianie e – wniosku, wyjazdowe szkolenie np. Radom, Barzkowice, Bednary.

  • p. Znaczko poruszył temat „działka armatnie” ( 3 – 5 km działka ten wystrzał rozpylanie) na polach przy plantacji borówki amerykańskiej, co powoduje suszę u okolicznych rolników.
    A.Rydzkowska – omówiła budowę stacji meteorologicznych – ze wskazaniem miejsc przez IUNG.
  • Ustalić szczegóły czy radar pogodowy bazy wojskowej w Świdwinie można włączyć do monitoringu jak również monitoring prowadzony przez uzdrowisko w Połczynie Zdroju.
    Wystosować jak najszybciej pismo do Wojewody o zwiększenie ilości chłodni na dziki. Z powodu braku odpowiedniej ilości chłodni może być wstrzymywany odstrzał dzików.
<<  powrót