<<  powrót

24 lutego br. w Wiechowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Stargardzkiego.

Tematyka posiedzenia:

  1. Problematyka rozprzestrzeniania się ASF i ptasiej grypy, ubój w gospodarstwie – Powiatowy Lekarz Weterynarii.
  2. Plan działań ZODR w Barzkowicach na rok 2020 – Dyrektor ZODR w Barzkowicach.
  3. Informacje z prac Zarządu, problematyka budowy stacji meteo – Prezes Andrzej Karbowy.
  4. Informacja na temat bieżącej sytuacji w obrocie nieruchomościami w powiecie – SZ KOWR.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił obszerne informacje w zakresie bioasekuracji i zagrożeń związanych z ptasią grypą oraz ASF.
Wirus ASF rozprzestrzenia się zwykle w tempie jedynie 20-30 km na rok. Jest przenoszony na sprzętach, ubraniach, w kanapkach, poprzez żywe świnie, paszę, zlewki, słomę. Jest bardzo odporny, przeżywa w zwłokach dzika 300 dni, w mięsie zamrożonym- nawet 3 lata.
W Hiszpanii zwalcza się rozprzestrzenianie choroby już 35 lat i to przy braku dzików.
Nasza inspekcja jest obecnie słaba jak nigdy wcześniej.
Redukcja dzików utrudni rozprzestrzenianie się ASF, ale nadal PZŁ to „państwo w państwie”, Inspekcja nie ma żadnej kontroli nad myśliwymi.

Odnośnie ptasiej grypy- jesteśmy 1 w Europie i 3 na świecie producentem drobiu, konsekwencje braku przestrzegania bioasekuracji (maty dezynfekcyjne itd.) mogą być bardzo poważne.

Dyrektor Adam Kalinowski przekazał materiały i informacje o planowanych szkoleniach i imprezach ZODR w Barzkowicach.

Z udziałem prezesa Zarządu ZIR Andrzeja Karbowego przedyskutowano kwestie monitoringu suszy oraz szacowania strat w uprawach. Należy już teraz podjąć działania, by uaktualnić i poprawić przepisy celem uniknięcia szeregu problemów z roku ubiegłego.
Będziemy też dążyć do zwiększenia kompetencji samorządy rolniczego oraz regionalizacji polityki rolnej państwa.

<<  powrót