<<  powrót

W dniu 16 lipca 2020 roku w Wiechowie odbyło się posiedzenie rady powiatowej ZIR w Stargardzie. Pani Przewodnicząca Helena Waszczuk powitała zaproszonych gości. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji okołorolniczych: Pani Monika Sucholas – zastępca Kierownika biura powiatowego ARiMR w Stargardzie, Pan Paweł Lisowski – zastępca Dyrektora KOWR OT Szczecin, Pani Joanna Ogonowska – Kierownik sekcji zamiejscowej KOWR w Stargardzie, Pan Adam Kalinowski – zastępca Dyrektora ZODR oraz jednocześnie Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej do szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego..
Pani Monika Sucholas z ARiMR przedstawiła informację na temat realizacji dopłat za 2019r., wypłat pomocy suszowej oraz aktualnych programów wsparcia. Członkowie rady pytali o wypłaty pomocy suszowej za rok 2019r. Zostali poinformowani, że ok 10 decyzji zostało wstrzymanych z pomocy de minimis z powodu braku środków w powiecie stargardzkim.
Następnie Pan Paweł Lisowski z KOWR przedstawił informację na temat gospodarowania gruntami na terenie powiatu Stargardzkiego na przełomie lat 2016-2020 oraz poinformował
o gruntach, które na przestrzeni kilku miesięcy powrócą do Zasobu w wyniku wygasających umów dzierżawy w celu dalszego rozdysponowania wśród rolników indywidualnych. Poinformował również o planowanych kontrolach, które będą przeprowadzane przez KOWR na gruntach, które zostały wydzierżawione.
Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie przez Pana Adama Kalinowskiego z ZODR problematyki suszowej oraz nowych zasad zgłaszania i szacowania strat. Komisje szacujące straty w rolnictwie (oprócz suszy) składają się z pracownika Urzędu Gminy/Miasta, pracownika ODR oraz przedstawiciela Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Suszę natomiast można zgłaszać za pomocą aplikacji internetowej. W celu zgłoszenia straty rolnik musi założyć profil zaufany oraz mieć założony mail, wszelkie dane są „zaciągane” z aplikacji e-wniosek, w celu ułatwienia tego procesu rolnikom. Członkowie rady powiatowej mieli dużo pytań dotyczących składania wniosków w ten sposób, ponieważ jest dużo niejasności w obowiązujących przepisach.
Rada Powiatowa zdecydowanie sprzeciwia się, aby członkowie izb rolniczych byli przewodniczącymi komisji szacujących straty. Wniosek zostanie złożony do Zarządu ZIR.
Następnie omawiano sprawy bieżące oraz ustalono kolejny termin spotkania w celu szczegółowego przeszkolenia członków rady w składania wniosku suszowego za pomocą aplikacji internetowej.
Na tym posiedzenie zakończono.

<<  powrót