<<  powrót

W dniu 06 października bieżącego roku w Wiechowie odbyło się posiedzenie rady powiatowej ZIR w Stargardzie. Pani Przewodnicząca Helena Waszczuk powitała zaproszonych gości. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji okołorolniczych: Zachodniopomorski Oddział Regionalny ARiMR, KOWR OT Szczecin, ZODR Barzkowice, KRUS. Na spotkaniu obecni było również: Andrzej Karbowy – Prezes ZIR, Jerzy Mariak – Wiceprezes oraz rolnicy z powiatu stargardzkiego.
Jako pierwszy zabrał głos Prezes ZIR – przedstawił aktualne działania Zarządu ZIR: praca nad ustawą dotyczącą ochrony zwierząt, susza oraz jej monitoring czy obrót ziemią. Zarząd ZIR na bieżąco reaguje na sygnały pochodzące od rolników.
Następnie Pan Paweł Lisowki z KOWR przedstawił informację na temat gospodarowania gruntami na terenie powiatu Stargardzkiego na przełomie lat 2016-2020 oraz poinformował o gruntach, które na przestrzeni kilku miesięcy powrócą do Zasobu w wyniku wygasających umów dzierżawy w celu dalszego rozdysponowania wśród rolników indywidualnych. Odpowiedział również na szereg pytań rolników: między innymi o pracę geodetów i wydłużony czas oczekiwania na podział działek.
Następnie zabrał głos Pan Edward Kosmal w sprawie przedłużania umów dzierżawy spółkom. Temat ten był bardzo szeroko i intensywnie dyskutowany. Członkowie rady powiatowej są podzieleni co do opinii na ten temat.
Następnie Pani Monika Sucholas z ARiMR przedstawiła informację na temat realizacji dopłat za 2019r., wypłat pomocy suszowej oraz aktualnych programów wsparcia między innymi dobrostan zwierząt, młody rolnik, materiał siewny, modernizacja gospodarstw.
Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie przez Pan Marka Belkę informacji na temat szkoleń organizowanych przez Doradztwo – oferta jest mocno ograniczona, ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz omówienie przez Pana Marka Gardygajło z ZODR problematyki suszowej oraz nowych zasad zgłaszania i szacowania strat. Suszę natomiast można zgłaszać za pomocą aplikacji internetowej. W celu zgłoszenia straty rolnik musi założyć profil zaufany oraz mieć założony mail, wszelkie dane są “zaciągane” z aplikacji e-wniosek, w celu ułatwienia tego procesu rolnikom.
Jako ostatni gość zabrał głos Pan Paweł Więckowski z KRUS omówił zmiany jakie zostały wprowadzone w zakresie rent i emerytur i systemie ubezpieczeniowym.
Następnie omawiano sprawy bieżące oraz dotyczące protestu 13 października w Warszawie. Ustalono rozstrzygnięcie konkursu “Smaki zamknięte w słoikach” na następnym posiedzeniu.
Na tym posiedzenie zakończono.

<<  powrót