<<  powrót

18 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Sławieńskiego.

Przewodniczący Zdzisław Sieradzki podsumował działania Rady w roku 2019,
w tym uczestnictwo w szacowaniu szkód suszowych, opiniowanie wniosków o przedłużanie dzierżaw KOWR. Zwrócił uwagę na niekorzystne zmiany Prawa łowieckiego- odsunięcie Izb od udziału w szacowaniu szkód.

Z udziałem Prezesa Zarządu ZIR Andrzej Karbowy omówiono bieżącą problematykę i planowane działania w VI kadencji (powołanie Komisji ds. Rodzin Wiejskich, pomoc suszowa, gospodarka odpadami, pomoc de minimis dla producentów zbóż).

<<  powrót