<<  powrót

W dniu 16 lipca bieżącego roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Sławnie. Pan Przewodniczący Rady Powiatowej Zdzisław Sieradzki powitał przybyłych gości i rozpoczął spotkanie. Na wstępnie Pani Anna Rydzkowska – Członkini Zarządu ZIR przedstawiła informację z działalności Zarządu.

Podczas posiedzenia poruszano tematy, które dotyczą rolników, między innymi: susza, niebezpieczeństwo ograniczeń w ilości środków ochrony roślin, nawozów, brak dotacji powyżej 75ha, zbyt niskie plany łowieckie. Członkowie Rady Powiatowej Sławno wyrazili swoje niezadowolenie w stosunku do wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na III Walnym Zgromadzeniu VI kadencji dotyczące wspierania tylko małych gospodarstw.

Rozmawiano również o umiejscowieniu stacji meteorologicznej na terenie powiatu Sławno, rolnicy proponują aby stacja stanęła w środku powiatu. Dyskutowane również o ustawie o ubezpieczeniach oraz o Prawie łowieckim.

Na zakończenie posiedzenia Rada Powiatowa przygotowała stanowisko dotyczące braku współpracy z rządem .

Na tym spotkanie zakończono.

<<  powrót