<<  powrót

W dniu 26 listopada 2019r. w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Pyrzyce. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście z instytucji około rolniczych: Emilia Niemyt oraz Przemysław Kośmider z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Paweł Lisowski, Jarosław Staszak oraz Andrzej Baczyński z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Andrzej Karbowy – Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Pierwszym omawianym tematem było rozdysponowanie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w powiecie oraz formy wsparcia dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy.
Przedstawiciele KOWR omówili zasady dotyczące organizacji przetargów ograniczonych ofertowych oraz licytacyjnych:
Przetargi ofertowe w KOWR OT w Szczecinie organizowane są na nieruchomości o wielkości wyższej niż średnia krajowa (10,95 ha w roku 2019), a niższej niż średnia wojewódzka (31,44 ha w roku 2019). Nieruchomości poniżej średniej krajowej i powyżej średniej wojewódzkiej są wystawiane w przetargach ograniczonych licytacyjnych. Dyskutowane również o potrzebie wprowadzenia zmian co do kryteriów ofertowych. Odnośnie wsparcia KOWR dla producentów poszkodowanych w wyniku suszy mówiono o możliwości umorzenia czynszu dzierżawnego lub odroczenia rat za zakup ziemi od KOWR.
Drugim omawianym tematem była informacja dot. realizacji pomocy suszowej, dopłat do materiału siewnego. Emilia Niemyt – Dyrektor ZOR ARiMR poinformowała zebranych, że do 30 września powinna już być ustalona stawka dopłat do materiału siewnego. Niestety nie udało się jej ustalić na ten moment. Stanowi to duży problem dla rolników, ponieważ od momentu ogłoszenia stawki jest 60 dni na decyzję, natomiast od decyzji maksymalnie 30 dni na wypłatę. Więc czas oczekiwania na dopłaty do materiału siewnego się bardzo wydłuża. Rozmawiano o brakach jakie są w monitoringu suszy, o nieprawidłowych pomiarach i o braku sensu szacowania przez komisje, skoro, przepisy i tak nie biorą pod uwagę rzetelnych szacowań komisji.
Andrzej Karbowy – Prezes ZIR omówił działania Zarządu prowadzone na temat monitoringu suszy oraz planowanych ulepszeń.
Na tym zakończono posiedzenie.

<<  powrót