<<  powrót

Dnia 20 września br. w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej powiatu pyrzyckiego, w którym oprócz przedstawicieli ZIR uczestniczyli również zaproszeni goście: p. Stanisław Stępień – Starosta Pyrzycki, p. Joanna Suwińska – PZDR w Pyrzycach.
Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Rady p. Dariusz Janik, który przywitał gości oraz wszystkich uczestników spotkania, po czym dokonał przedstawienia porządku obrad, który to został w niezmienionej formie jednogłośnie przyjęty. Rozpoczynając spotkanie krótko podsumował wybory do Rad Powiatowych oraz przedstawił obecnym skład nowo wybranego Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Następnie przeszedł do tematu suszy, która wystąpiła na terenie powiatu pyrzyckiego rozpoczynając dyskusję.
Zdaniem przedstawicieli Rady tegoroczna susza swoim zasięgiem objęła uprawy, na wszystkich kategoriach gleby. Sprawiła tym samym ogromne spustoszenie w ich gospodarstwach. Jednogłośnie wszyscy uczestnicy spotkania stwierdzili, że wyniki monitoringu suszy nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu roślin w uprawach. Długotrwałe występowanie wysokich temperatur oraz brak dostatecznych opadów doprowadziły do wysychania upraw, co błyskawicznie przełożyło się na utratę ich jakości. Fatalnie wyglądają plantacje kukurydzy oraz ziemniaków, ponieważ nie spełniają parametrów.
Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Powiatowej wyrazili swoje stanowisko w stosunku do podjętych działań związanych z szacowaniem szkód. Komisje stwierdzając straty w plonach, nie mogą ich wskazać w protokołach, ponieważ monitoring Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach nie wykazał suszy. Zawnioskowali o jak najszybsze wdrożenie programu wsparcia dla rolników poszkodowanych przez tegoroczną klęskę oraz wprowadzenie działań prowadzących do zniwelowania powtarzających się od lat problemów.
Jeżeli w temacie suszy nie nastąpi konsensus rolnicy zapowiedzieli protest w najbliższym czasie.
Na tym posiedzenie zakończono.

<<  powrót