<<  powrót

W dniu 26.09.2019r. w Szczecinie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Polickiego.

Porządek obrad:

  1. Bank BNP Paribas – prezentacja oferty.
  2. WIJHARS – aktualności.
  3. ARiMR – susza, realizacja dopłat JPO, rolnośrodowiskowych, ONW za 2018r., program wsparcia – dotacji skierowanej dla spółdzielni rolniczych na budowę instalacji fotowoltaicznych.
  4. KOWR – harmonogram dzierżaw na rok bieżący; kwestia przeprowadzania przetargów na nieruchomości pochodzące z Zasobu WRSP położonych na terenie powiatu polickiego w siedzibie KOWR w Szczecinie.
  5. Sprawy różne.
  6. Pytania i wolne wnioski.

Przedstawiciel Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawił pokrótce działania tej instytucji, to jest głównie kontrole towarów spożywczych importowanych spoza Unii Europejskiej, przedstawił też historię powstania Inspekcji.
Instytucja ta dba o dobro konsumenta, przyznaje też certyfikaty „Dobre, bo polskie” (na okres 1-3 lat) – tak więc nie tylko kontrolują ale również pomagają producentom żywności.

Przedstawiciel Oddziału KOWR pogratulował zebranym wyboru na członków Rady.
Poinformował, że łącznie do rozdysponowania będzie w najbliższym czasie tylko 60 hektarów na terenie powiatu, w tym w Kołbaskowie 11, w Dobrej ok 40 ha będzie do przejęcia po zakończeniu dzierżawy przez jedną ze spółek.
Omówił zmiany Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Odnośnie wniosku Rady o przeprowadzanie przetargów w biurze KOWR w Szczecinie zamiast w Pyrzycach- w tym roku sprawy nie uda się załatwić, być może w następnym po reorganizacji.
Przedyskutowano procedurę przekazywania gruntów przez KOWR dla Nadleśnictw.
Zebrani zapoznali się ze składem nowego Walnego Zgromadzenia i Zarządu ZIR. Omówiono sprawy, jakimi należy się zająć w nadchodzącym czasie. Wymieniono: kwestie problemów mieszkańców Wyspy Puckiej z dzierżawą gruntów od Miasta, problemy z zaświadczeniami Inspekcji Ochrony Środowiska koniecznymi przy dofinansowaniu przetwórstwa, działalność producentów „niszowych” (warzywa i kwiaty), szkolenia z zakresu szkód łowieckich.
Na posiedzenie nie przybyli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

<<  powrót