<<  powrót

24 października w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Polickiego. Zgodnie z zaplanowanym porządkiem, omawiano głównie dwa tematy:

  • problematyka dzierżawców – producentów rolnych z terenu Wyspy Puckiej w Szczecinie
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – pomoc związana z klęską suszy; realizacja zaliczek dopłat JPO, rolnośrodowiskowych, ONW, programy wsparcia.

Zaproszeni przedstawiciele rolników z Wyspy Puckiej – przedstawili swoją trudną sytuację.
Zajmują się głównie produkcją warzyw gruntowych. W czasach powojennych osiedlili się tu ich rodzice, powierzchnia Wyspy to 360 ha, funkcjonowało rolnictwo z rozwiniętą produkcją zarówno roślinną jak
i zwierzęcą. Większość rolników od dłuższego czasu żyje w ciągłej niepewności- nie mogą wykupić użytkowanych nieruchomości, zwłaszcza siedlisk. Właścicielem jest miasto Szczecin, dominują działki rekreacyjne. Zmieniały się koncepcje władz miasta, pojawiały się różne warianty, prowadzono rozmowy i obszerną korespondencję (także z udziałem Izby), mimo to sprawy do dziś nie są uregulowane.
Rada postanowiła wnioskować do Zarządu ZIR o spotkanie i podjęcie niezbędnych interwencji w celu wyjaśnienia zaistniałych sytuacji.

<<  powrót