<<  powrót

W dniu 20 lutego 2020 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu polickiego. Pan Przewodniczący Marek Szczepankiewicz otworzył posiedzenie i następnie powitał przybyłych gości, wśród których byli: Jadwiga Kundera z KRUS, p. Przemysław Kozak z ARiMR oraz p. Jan Chruściński i p. Agata Gałkiewicz z KOWR OT w Szczecinie.
Przemysław Kozak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawił informacje odnośnie ilości wydanych decyzji, wypłaty zaliczek dopłat rolnośrodowiskowych, ONW i JPO. Niestety pozytywna decyzja Agencji nie jest jednoznaczne z wypłatą środków gdyż Agencja na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze środków aby wykonać wszystkie przelewy. Terminy zostały wydłużone do końca marca. Pan Przemysław Kozak przekazał także informacje na temat najbliższych naborów wniosków na takie działania jak np. nawadnianie w gospodarstwach. W trakcie dyskusji poruszono także kwestie stosowania nawozów azotowych. Potwierdzono informację o możliwości stosowania nawozów od 15 lutego w tym roku. Data 1 marca może bowiem zostać zmieniona. Jest to jednak decyzja dotycząca zawsze roku bieżącego.
Kolejnym tematem posiedzenia było omówienie tematu KRUS PT w Szczecinie – emerytury i renty w kontekście najnowszych przepisów. Przedstawicielka KRUS szczegółowo przedstawiła, w jaki sposób rolnicy nabywają prawo do emerytury oraz renty rolniczej a także odpowiedziała na pytania zebranych dotyczące niniejszej problematyki. Rada Powiatowa skierowała wniosek w sprawie podniesienia składki chorobowej, która od lat jest na tym samym niskim poziomie. Ponadto Przedstawicielka z KRUS przedstawiła informacje odnośnie nowej ustawy o osobach niezdolnych do egzystencji. Poprosiła także o rozpowszechnienie informacji odnośnie korzystania z platformy e-KRUS. Następnie podjęto temat , że po wypracowaniu lat powinno otrzymywać się 100% emerytury i nie powinno być to uwarunkowane zbyciem ziemi, która jest własnością rolnika.
W dalszej części posiedzenia głoś zabrał p. Jan Chruściński z KOWR OT w Szczecinie, który przedstawił bieżące informacje na temat zagospodarowania nieruchomości na terenie powiatu polickiego. Rozmawiano także o nieruchomościach, które są częściowo zalesione. Pan Chruściński przedstawił stanowisko Oddziału w tym zakresie.
Ponadto rozmawiano o Bazie Danych Odpadowych i obowiązkach jakie wiążą się z jej funkcjonowaniem.
Rada Powiatowa ZIR powiatu Police sformułowała wniosek w sprawie problematyki odbioru folii rolniczych.
Na zakończenie Pan Przewodniczący podziękował za uczestnictwo w spotkaniu, zapraszając na następne posiedzenie.

<<  powrót