<<  powrót

Tematyka spotkania:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie gości oraz Członków Rady Powiatowej.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad z posiedzenia Rady
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 4. ING Bank Śląski – kredyt na kupno ziemi oraz inne kredyty.
 5. ARiMR
  • realizacja wniosków złożonych przez młodych rolników o dopłaty bezpośrednie i do programów w 2020 r. (młody rolnik, modernizacja gospodarstw – sposoby płatności, terminy)
 6. KOWR
  • wnioski o dzierżawę złożone przez rolników do 08.09.2020r.
  • grunty sprzedane rolnikom do 08.09.2020r.
  • ile gruntów zaplanowano do wydzierżawienia do końca 2020r.
 7. KRUS
  • konkursy dla rolników
  • sprawy bieżące
 8. Wolne wnioski i zapytania.
  • informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia.
  • wyjazd studyjny.
 9. Zakończenie spotkania.

Rozpoczęła pani Marta Wierzbicka z ING Banku Śląskiego przedstawiając ofertę skierowaną do rolników.

Pani Marta Kobrzyńska-Chudzik z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiła realizację wniosków złożonych przez młodych rolników do programu Młody Rolnik oraz modernizację gospodarstw. Poinformowała o nowych naborach, które ruszyć mają na początku przyszłego roku. Zasygnalizowała problem małej ilości programów oraz nakładu nieznacznych środków inwestycyjnych na rozwój agroturystyki na obszarze wiejskim. Wspomniała o programie nawadniania gospodarstw, gdzie pomimo powtarzającej się klęski suszy nie cieszy się on dużym zainteresowaniem.
Pan Przemysław Kozak omówił realizację dopłat obszarowych, ilość złożonych wniosków, wypłaty rolnośrodowiskowych, ONW, JPO. Szczegółowo omówił ofertę pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19, która ruszyła 9 września. Będzie to pomoc dla hodowców bydła, trzody, drobiu, dla producentów roślin ozdobnych w szklarniach i tunelach foliowych ogrzewanych. Poinformował obecnych o tym, iż rozpoczęcie płatności rozpocznie się tak jak w ubiegłym roku od 16 października, natomiast zaliczki będą wypłacane do 1 grudnia.

Przedstawiciel KOWR pan Jan Chruściński przedstawił bieżące informacje, m in. o przeznaczeniu ponad 130 ha gruntów do sprzedaży, głównie z terenów gm. Kołbaskowo, Ustowo, Police, Szczecin, po czym odpowiadał na pytania kierowane przez obecnych członków rady powiatowej.

Przedstawicielki KRUS w Szczecinie omówiły aktualne informacje dotyczące zmian przepisów. Przedstawiły działania prewencyjne oraz zapoznały z ofertą konkursową, jaką prowadzi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przewodniczący RP pan Marek Szczepankiewicz przekazał informacje nt. realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia Rady oraz wspomniano, o tym iż organizowany jest konkurs „Smaki zamknięte z słoiku”. Długo rozmawiano również na temat podatku od nieruchomości budynków gospodarczych byłych rolników tj, emerytów, rencistów, którzy posiadają mniej niż 1ha gruntów i zaprzestali wykonywania działalności rolniczej.

Po omówieniu spraw bieżących spotkanie zakończono.
Następne posiedzenie Rady zaplanowano wstępnie na 8 października.

<<  powrót