<<  powrót

5 grudnia 2019r. w Szczecinie odbyło się posiedzenia Rady Powiatowej ZIR Powiatu Polickiego
Przedstawiciel KOWR Przemysław Kośmider przedstawił bieżące informacje.
Większa część Zasobu na terenie powiatu to Międzyodrze a więc grunty trudno zbywalne, niskiej jakości i trudno niedostępne, w większości przekazane w trwały zarząd Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Ważne jest aby wniosek o umorzenie czynszu lub odroczenie raty złożyć przed terminem płatności; umorzenie czynszu jest proporcjonalne do wykazanych w protokole strat, możliwa jest też restrukturyzacja spłaty rat za zakup gruntów.

Przemysław Kozak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówił realizację pomocy suszowej, ilość złożonych wniosków, wypłaty zaliczek dopłat rolnośrodowiskowych, ONW, JPO.
Prezes Zarządu ZIR Andrzej Karbowy przedstawił ostatnie działania Izby, między innymi dotyczące wsparcia rolników Wyspy Puckiej, działania związane ze zwalczaniem ASP, w tym spotkanie z łowczyni okręgowymi i woj. lekarzem weterynarii podczas ostatniego posiedzenia Zarządu, omówił też wniosek Zarządu o odstrzał sanitarny na terenie całego województwa. Przedstawił planowaną organizację Forum oraz Walnego Zgromadzenia ZIR 12 grudnia.

Przedstawicielka PT KRUS w Szczecinie przestawiła dokładne dane liczbowe: z pobytu w sanatorium skorzystało 160 osób, płatność za zwolnienie chorobowe bez zmian od 10 lat, tj. 10 zł za dzień; przyznano 531 rent, w tym 412 okresowe, 119 stałych; emerytury 286 (są to dane placówki w Szczecinie). Omówiła ponadto zasady przyznawania rent oraz emerytur rolniczych.
P. W. Gruszczyńska przedyskutowała z członkami Rady programy wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznych oraz program Czyste Powietrze (realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Omówiła tez problematykę spółdzielni rolniczych.
Rada wnioskuje o organizację dla wszystkich rolników województwa spotkania z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, celem umówienia tak zwanych „paszportów roślin”.
Po omówieniu spraw bieżących spotkanie zakończono.

<<  powrót