<<  powrót

7 lutego br.w sali Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Myśliborskiego.

Najważniejsze tematy, które przedyskutowano z udziałem zaproszonych gości.

  1. ARiMR- realizacja pomocy suszowej i dopłat bezpośrednich, planowane działania na rok 2020.
  2. Poprawa systemu monitoringu suszy- możliwość budowy nowych stacji pomiarowych.
  3. Zagospodarowanie gruntów przez KOWR.
  4. Powiatowy Lekarz Weterynarii – problematyka rozprzestrzeniania się wirusów ASF i ptasiej grypy.

W obradach uczestniczył Prezes ZIR Andrzej Karbowy, który zdał relację z prac Zarządu,
w tym ustaleń odnośnie budowy i włączenia do systemu IUNG w Puławach nowych stacji pomiarowych. Potrzeba od 5 do 11 nowych stacji, koszt jednej ok. 50 tys. zł. Swój system punktów pomiarowych buduje też ZODR, pierwszy punkt jest Barzkowicach, w każdym powiecie ma stanąć 1 stacja. Porównanie wyników opadów z Barzkowic i pobliskiego Słodkowa (w jednym dniu 2,8 l – 1,4l) pokazuje, jak zmienna jest ilość wody nawet w obrębie niewielkiego areału.

Przedstawicielka biura powiatowego ARiMR przekazała informacje na temat realizacji dopłat za 2019r. w tym pomocy suszowej. Oczekujemy na uchwalenie budżetu- wypłaty zostały przesunięte do 21 marca

Rolnicy wyrazili uznanie dla pracowników ZODR Barzkowice za pracę w komisjach suszowych i przygotowanie protokołów.

Przedstawiciel SZ KOWR poinformował, że rozpatrzono 2/3 wniosków o umorzenie czynszu dzierżawnego, część wymagała uzupełnień. Przekazał też dane o planowanych przetargach w poszczególnych gminach i obrębach geodezyjnych. Do rozdysponowania będzie 180 ha.

Goście z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii omówili podstawowe zasady bioasekuracji odnośnie rozprzestrzeniania się ptasiej grypy i ASF.

Inspekcja cierpi na znaczący niedobór środków i kadr – na cały powiat ma tylko 4 pracowników.

Dyrektor Banku Spółdzielczego w Barlinku oddział Myślibórz przedstawiła kwestie kredytów, w tym klęskowych.

Przewodnicząca Rady Krystyna Balcerzak poprosiła zebranych, by przekazywali rolnikom najważniejsze informacje omawiane na posiedzeniach RP ZIR.

<<  powrót