<<  powrót

W dniu 25 października 2019r. w Myśliborzu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Myślibórz. W spotkaniu uczestniczyło wielu gości z instytucji współpracujących z rolnikami i izbą rolniczą oraz sami zainteresowani rolnicy.
Pani Krystyna Balcerzak – Przewodnicząca Rady Powiatowej przywitała gości, podziękowania za zaufanie oraz wyraziła nadzieję, że ta kadencja Izby Rolniczej pozwoli na pozytywne zmiany dla rolników. W posiedzeniu uczestniczyli między innymi: przedstawiciele gmin: Janusz Mickiewicz – Kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Gminy Barlinek, Sebastian Dąbski – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębnie, Jan Krzywicki – Wójt Gminy Boleszkowice, Andrzej Baczyński – kierownik KOWR sekcja w Pyrzycach, Karolina Bachorzyńska – kierownik ARiMR biura powiatowego w Dębnie, Katarzyna Brzozowska – pracownik PZDR w Myśliborzu, Mirosław Ignaszak – członek Zarządu ZIR, przedstawiciele kół łowieckich oraz zainteresowani rolnicy.

Kierownik ARiMR szczegółowo przedstawiła program pomocowy dla rolników związany
z tegoroczną suszą. Powiat Myślibórz jest jednym z trzech powiatów o największej ilości wniosków suszowych, ok. 1000 wniosków w powiecie. Pomoc de minimis będzie uruchomiona po nowym roku, środki na ten rok zostały już wyczerpane. Termin składania wniosków został wydłużony do 15 listopada br. Pani Kierownik podkreśliła, że Minister zapewnił, że termin ten będzie wydłużany sukcesywnie, tak aby żaden rolnik nie został pozostawiony sam sobie.
Następnie Kierownik KOWR sekcja w Pyrzycach poinformował o działalności KOWR na terenie powiatu Myślibórz w 2019r.: wydzierżawiono ok. 130 ha oraz sprzedano ok. 20 ha w bieżącym roku. Planowane rozdysponowanie nieruchomości to ok. 200 ha wytypowanych do dzierżawy i ok. 30 ha do sprzedaży. Po szczegółowe informacje skierował bezpośrednio do sekcji w Pyrzycach.
Następnie rozmawiano o możliwości budowy stacji meteorologicznej na terenie powiatu Myśliborskiego. Wójt Gminy Boleszkowice zadeklarował chęć współpracy dotyczącej budowy stacji, zaapelował jednak do Przewodniczącej rady powiatowej ZIR o apel do Starosty w tej sprawie. Kolejnym z omawianych tematów były szkody łowieckie. Na ten temat wywiązała się merytoryczna dyskusja pomiędzy rolnikami, przedstawicielami kół łowieckich. Jednoznacznie stwierdzono, że zmniejszenie szkód łowieckich jest wspólnym problemem zarówno dla rolników jak i dla kół łowieckich, dlatego tak ważna jest współpraca i oraz szanowanie siebie wzajemnie.

<<  powrót