<<  powrót

W dniu 4 października 2019r. odbyło się posiedzenie rady powiatowej ZIR w Kołobrzegu. Przewodniczący Lech Bany powitał członków rady, rolników i gości zaproszonych na posiedzenie: Burmistrza Gościna Mariana Sieradzkiego, Kierownika OT KOWR Koszalin Piotra Chmielowicza i zastępcę Kierownika ODR w Kołobrzegu Olgę Nowaczyk.
W pierwszym punkcie omówiono rozdysponowanie gruntów z zasobu KOWR w powiecie Kołobrzeskim oraz zasady na jakich będą odbywać się przetargi. P. Chmielowicz omówił nieruchomości, które mają być w najbliższym czasie przeznaczone do rozdysponowania Rolnicy zgłaszali potrzebę zmiany kryteriów i punktacji w przetargach ofertowych aby wyrównać szansę między hodowcami, a producentami zbóż. Drugim tematem poruszonym na posiedzeniu była tegoroczna susza, raporty IUNG, które dyskwalifikują 90% rolników z uzyskania rekompensat w ramach pomocy publicznej. Obecny monitoring suszy nie jest rzeczywistym odzwierciedleniem strat, które ponieśli rolnicy. Oczekuje się, że pomoc zostanie przyznana na podstawie rzeczywistej oceny strat stwierdzonej przez komisje suszowe. Burmistrz Gościn zadeklarował pomoc i uczestnictwo w inicjatywie mającej na celu postawienie stacji meteorologicznej na terenie powiatu Kołobrzeg. Następnie O.Nowaczyk przedstawiła wytyczne jakie obowiązują komisje przy sporządzaniu protokołów strat, uwzględniające kategorie glebowe i uprawy ogłoszone w raportach IUNG. Rada Powiatowa ZIR będzie dalej prowadzić działania mające na celu zmianę klasyfikacji, która nie odpowiada rzeczywistym stratom w uprawach rolniczych.

<<  powrót