<<  powrót

W dniu 18 lutego br odbyło się posiedzenie RP ZIR GRYFINO w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
Obecni na spotkaniu goście:
Rafał Ścisłowski – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Baniach, Andrzej Baczyński – kierownik sekcji zamiejscowej KOWR w Pyrzycach, Ewa Wajda – przedstawiciel TUW.
Przewodniczący Rady Powiatowej Dariusz Ruszczycki, przywitał zaproszonych gości oraz obecnych członków RP oraz rozpoczął posiedzenie.

Jako pierwszy zabrał głos kierownik ARiMR. Pan R. Ścisłowski przedstawił stan realizacji pomocy suszowej i dopłat bezpośrednich:
Poinformował, że na środki dot. pomocy suszowej nie są jeszcze dostępne, biuro ARiMR jest przygotowane na wydawanie decyzji, jednak trzeba czekać na środki.
Kierownik przedstawił również terminy tegoroczne jeśli chodzi o składanie wniosków obszarowych ( od 1 do 14 marca – gospodarstwa do 10 ha, od 15 marca gospodarstwa większe), materiał siewny od 25 maja do 25 czerwca.
Padło również pytanie dot. stawek dopłat w roku bieżącym, kierownik odpowiedział, że koperta finansowa ma być podobna jak w tym roku, ale zależy to również od kursu euro na dzień 30 września 2020r. Poinformował również obecnych, że szczegółowy harmonogram naborów jest dostępny na stronie internetowej
Kolejny gość; Andrzej Baczyński z KOWR w Pyrzycach poinformował, że do zasobu w roku 2019 wróciło ponad 400 ha w dobrej kulturze rolnej. Teraz są one rozdysponowywane albo w przetargach ofertowych albo licytacyjnych w zależności od wielkości. Przedstawił następnie jakie grunty będą dostępne pochodzące z wyłączeń lub z kończących się umów dzierżaw na gminie Gryfino, Chojna, Cedynia, Moryń.
Kierownik odpowiedział na pytanie dot. gminy Moryń oraz zainteresowania rolników dot. nieruchomości w tej gminie. Kierownik przestawił jak krok po kroku wygląda sprawa tworzenia wtórnego programu restrukturyzacji.
Kolejnym punktem omawianym było omówienie oferty ubezpieczeń przez Przedstawiciela TUW. Ewa Wajda przedstawiła profil działania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Odpowiedziała na szereg pytań dotyczących ubezpieczeń upraw oraz przekazała obecnym na spotkaniu kontakt do siebie.
Po przerwie członkowie zajęli się omówieniem spraw bieżących. Rozmawiano między innymi o problemie planów łowieckich,
Następnie Pani Anna Glińska odczytała wnioski swoje i Pana Mirosława Maziara z gminy Mieszkowice skierowane na ręce przewodniczącego. Dyskutowano na temat tych wniosków,
Na tym posiedzenie zakończono.

<<  powrót