<<  powrót

Spotkanie otworzył przewodniczący RP p. Zdzisław Sieradzki, powitał zaproszonych członków Rady oraz gości. Obecne spotkanie odbywa się po rocznej przerwie tj. ostatnie spotkanie odbyło się 16 lipca 2020r. Jak mamy reprezentować autentycznych rolników skoro nasze postulaty, prośby nie są przyjmowane do realizacji. Przestrzegam przed dużymi inwestycjami w gospodarstwach. Import – eksport zbóż, produkcja zbóż wzrasta i nie ma gwarancji zbytu a zwłaszcza przy inwestycjach przede wszystkim w produkcję zwierzęcą. Nasze działania bez wsparcia przez Związki Zawodowe nic nie dadzą. Jesteśmy jedynym województwem, w którym wystąpiła susza na taką skalę ale począwszy od firm ubezpieczeniowych po firmy skupowe są to działania, które niszczą produkcję – takie są odczucia rolników.

p. Ryszard Kozłowski – od dwóch miesięcy nie było deszczu i co mam odpowiedzieć rolnikom? Problem suszy jest problemem medialnym, tylko susza nie wchodzi do szacowania fizycznego, w powiecie sławieńskim w roku 2020 nie było rolnika, który miał straty powyżej 30% z oceny IUNG a straty fizyczne również w tym roku są powyżej 30%.

Danuta Lebioda – Z – ca Dyrektora Biura ZIR omówiła wytyczne do szacowania strat w rolnictwie, przedstawiła korespondencję pomiędzy ZIR a Wojewodą, Ministerstwem i IUNG w sprawie suszy i aplikacji. Aplikacja, gdzie można zgłosić straty spowodowane suszą na dzień dzisiejszy nie działa, pomimo informacji medialnej o jej działaniu.

Kolejnym ważnym tematem są szkody łowieckie. Od wielu lat ustawa nie została zmieniona zgodnie z postulatami rolników. Izba może uczestniczyć tylko w systemie odwoławczym. Jest wiele szkód , które nie są ujęte np. poważne starty przez powodowane przez ptactwo chronione. Gdzie rolnik ma się udać o zwrot kosztów poniesionych strat wyrządzonych przez gatunki chronione?

Obwody łowieckie: opinia przedstawicieli Izby i myśliwych o wprowadzenie korekty obwodów granic obwodów z granicami administracyjnymi województwa.

„Dobre sąsiedztwo” –  broszura przygotowana i wydana przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą, która przedstawia relacje między wsią i miastem.

– p.Ryszard Kozłowski – ponawia wniosek o pozostawienie gospodarstwa przy przejściu na emeryturę.

Od 26 lipca zaczęła działać Rada Społeczna przy Dyrektorze KOWR. Przewodniczącym Rady Społecznej przy KOWR Koszalin został  p. Zdzisław Sieradzki  – zastępca p.Leszek Dydyna. Wszystkie decyzje będą konsultowane przez Radę i Izbę. Opinia Rady nie zawsze musi być jednak zaakceptowana przez Dyrektora KOWR ponieważ Rada jest tylko organem doradczym – a ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor.

<<  powrót