<<  powrót

Dnia 17.12.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu wałeckiego.

Tematyka posiedzenia:

  1. Plan finansowy Rady Powiatowej Wałcz na 2022r.;
  2. Organizacja Gali Rolników Powiatu Wałeckiego;
  3. Informacje Kierowników ARiMR, ZODR Barzkowice i PIORIN Wałcz oraz KOWR;
  4. Wolne wnioski

W posiedzeniu udział wzięli: rolnicy z powiatu wałeckiego oraz przedstawiciele instytucji – dotychczasowy  Kierownik Oddziału Terenowego ARiMR w Mirosławcu – pan Bartosz Zasada, Kierownik TZD ODR Barzkowice w Wałczu – pan Piotr Hermanowicz, Kierownik Oddziału Terenowego w Wałczu WIORiN – pani Jowita Krasowska oraz przedstawiciel KOWR Oddział w Wałczu – pan Mariusz Lesiak.

Na początku spotkania Przewodniczący pan Mirosław Ignaszak serdecznie przywitał wszystkich przybyłych gości. Podziękował za kolejny rok dobrej współpracy mimo ograniczeń spowodowanych przez Covid-19. Następnie zdał relację z działań w ostatnim czasie. Przedstawił  sprawozdanie finansowe z wydatków Rady za 2021r. Następnie przedyskutowano w jaki sposób będą rozdysponowane środki z budżetu na 2022r. Przedstawiciele Rady jednogłośnie wyrazili chęć podjęcia próby zorganizowania kolejnej Gali Rolników Powiatu Wałeckiego.

Następnie głos zabrali Kierownicy poszczególnych instytucji. Podziękowali przedstawicielom Rady Powiatowej ZIR w Wałczu za bardzo dobrą współpracę, życzyli dobrego kontaktu w kolejnym roku. Omówili po krótce zmiany i zagadnienia związane z ich instytucjami.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Rady Powiatowej pan Mirosław Ignaszak przekazał podziękowania dla pani Moniki Król i pani Iwony Przyjaznej, które to w najmocniejszy sposób zaangażowały się w konkurs organizowany przez ZIR – „Smaki zamknięte w słoiku”.

Kończąc spotkanie Przewodniczący złożył wszystkim serdeczne życzenia Świąteczne.

<<  powrót