<<  powrót

Posiedzenie Rady Powiatowej otworzył Przewodniczący  p. Jerzy Mariak.

– W pierwszej części spotkania uczestniczył wójt p. Ryszard Jasionas, który odniósł się do wielu tematów min. dopłaty (akcyza) do paliwa, „dopłaty obszarowe” z jakim efektem dla rolników, brak definicji aktywnego rolnika.

Zgodnie z porządkiem obrad tematy, które zostały omawiane to: sytuacja ogólna w rolnictwie min. wzrost cen nawozów, spadek cen produktów rolnych, temat suszy (aplikacja, monitoring) oraz sprawy różne.

– Po rozpoczęciu, Pan Przewodniczący omówił złą (tragiczną) sytuację w rolnictwie dotyczącą wszystkich kierunków produkcji min. mleka, wieprzowiny, wołowiny i obecnie zbóż. W dyskusji postawiono wniosek, aby mówić o naszych problemach wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe.

Przyjazd rolników do Urzędu Wojewódzkiego powinien pokazać niezadowolenie rolników, którym od czerwca obiecywano zmiany dotyczące szacowania strat związanych z suszą. Na nasze wnioski, apele nastąpiły ponowne „przeliczenie” wcześniej oszacowanych wniosków, które generalnie nic się nie zmieniły tzn. jeśli rolnik miał na poziomie np. 15% strat i po ponownym przeliczeniu te wartości pozostają bez zmian. Pan Przewodniczący wspomniał o deklaracji Premiera na dożynkach w Bobolicach o pomocy dla rolników z województwa zachodniopomorskiego i dalej się nic nie dzieje. Wszystko zostało zatrzymane w procedowaniu pomocy finansowej dla rolników, którzy ponieśli ogromne straty w wyniku suszy, dlatego prośba o uczestniczenie w spotkaniu u Wojewody.

Pan Emil Mieczaj – „aplikacja” osiągnęła swój cel? – nie pomóc rolnikom!  Aplikacja suszowa – w nazewnictwie jest protokół ale wchodząc i drukując tzw. „protokół” dalej to są  „kalkulacje” w przypadku poniżej 30% strat i niestety nie odzwierciedlają prawdziwych strat.

Pan Jerzy Mariak podkreślił, że w naszym województwie jest „sytuacja nadzwyczajna” i należy powołać zespół, który zatwierdzi te wartości,  które podał rolnik wypełniając swoje straty we wniosku składanym przez aplikację. Dlaczego nie ma w aplikacji szacowania TUZ?

Podniósł również temat związany z brakiem reprezentantów rolników w Sejmie, co powoduje brak decyzji i rozwiązań korzystnych dla rolnictwa. Przedstawił dane dotyczące wniosków suszowych w powiecie z podziałem na gminy i wielkość strat.

W dyskusji pojawiło się wiele tematów min. należy wnioskować o to, żeby rolnik mógł we własnym zakresie korzystać z własnego źródła ogrzewania w gospodarstwie tj. np.  wiatrołomy, zboża w ramach „czystego powietrza” , gdzie następuje zakaz spalania węgla

<<  powrót