<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 21.02.2022 r. odbyło się posiedzenie rady powiatowej powiatu Szczecinek

Spotkanie otworzył przewodniczący RP p. Jerzy Mariak. Zgodnie z porządkiem obrad tematy omawiane to:

  1. Sprawy bieżące w rolnictwie. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw w powiecie szczecineckim i województwie zachodniopomorskim.
  2. Planowane inwestycje okołorolnicze w powiecie szczecineckim, sprawy różne oraz wolne wnioski.

Gościem spotkania był p. Ryszard Jasionas Wójt Gminy Szczecinek.

Rozmowy skoncentrowane były w szczególności na obecnej sytuacji w rolnictwie, przede wszystkim spadek dochodów w gospodarstwach bez względu na kierunki produkcji. Rolnicy jednogłośnie stwierdzili że, każde gospodarstwo, które zechce, mogło utrzymywać 1 – 3 szt. trzody jako samowystarczalne, lecz celowo wygaszana jest produkcja zwierzęca nie bacząc na bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Cena zbóż spada a środki do produkcji drożeją (nawozy, środki ochrony, paliwo).

Wójt poinformował zebranych o kilku ważnych zamierzeniach będących w planie realizacji na terenie zarówno gminy i powiatu. Zużycie i dostawa energii bilansuje się, dlatego należy  uzbroić powiat w energię tzn. zabezpieczyć mieszkańców m.in. rolników i firmy, które będą chciały inwestować w „zieloną energię”.  Linie podziemne, co kilka kilometrów łącze. Jest to szansa na stabilizację dostępu do energii. System, który powstanie będzie potrzebny do zagospodarowania energii do wytwarzania wodoru (neutralność energetyczna, jedna miejscowość – jedno zabezpieczenie  energetyczne). Obecnie obszary wiejskie są narażone na 99,9% awarii, leżą po stronie drzew. Drzewa, które zagrażają należy obowiązkowo wycinać. – Co zrobić gdy drzewo (wiatrołom) leży na polu rolnika? Należy odciąć i przerzucić do lasu. W przypadku rowów oznaczonych „W” – rolnik musi zgłosić do UG o pozwolenie wycięcia drzew, a w przypadku „R” nie musi rolnik występować o pozwolenie na wycięcie. Informacja i uchwały poszczególnych sejmików wojewódzkich dot. zakazu stosowania kotłów jest skracana średnio o dwa lata w stosunku do przepisów UE np.: od 1 lipca 2024 zakaz stosowania kotłów klasy 3 lub 4; – Od 1 lipca 2026 zakaz stosowania kotłów klasy 5; – Od 1 lipca 2026 zakaz używania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, jeśli istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej. Dlaczego Polska (woj. zachodniopomorskie) skraca czas na przystosowanie ogrzewania?

– Wniosek o zmianę przepisów dot. naliczania podatku rolnego ponieważ ceny zbóż są niestabilne i np. w przyszłym roku podatek rolny wzrośnie min. o 30% i to może być kolejny element obniżający dochody w gospodarstwach. Czy nie byłoby korzystniej dla rolników aby nie brać średniej z 11 miesięcy ale np. z ostatnich 3 lat, tak jak brana jest średnia z ostatnich 3 lat przy pomocy de minimis? Jest wiele tematów o których zbyt rzadko się rozmawia np.  ograniczenie dot. regulacji wody w rolnictwie i leśnictwie – powinien to być Narodowy program wodny. Wprowadzić systemy nawodnień (deszczownie) doprowadzenie do pól rolników – cały program powinien zakładać zbieranie wody, jeziora, rzeki. Gospodarka wodna jest zła m.in. nadmierne opady, zastoiny.

p. J. Mariak – poruszył temat braku zaliczek dopłat, są rolnicy, którzy do tej pory nie otrzymali zaliczki. Udzielił informacji po ostatnim spotkaniu z  Ministrem Rolnictwa w którym uczestniczył również m.in. z RP p. E. Mieczaj – w ciągu 2 – 3 tygodni będzie uruchamiana pomoc „suszowa” dla rolników. Od 5% strat w uprawie do 30% – pomoc de minimis, powyżej 30% – pomoc publiczna, umorzenia czynszu dzierżawnego,  możliwość przełożenia rat w KOWR dot. spłaty rat przy zakupie ziemi. W sprawie cen nawozów – czekamy na odpowiedź z Komisji Europejskiej. Oddzielić produkcję roślinną od zwierzęcej przy szacowaniu strat w aplikacji. Zielony Ład – do czerwca można składać uwagi i propozycje rozwiązań. Problem z ubezpieczeniami rolniczymi – jest propozycja obowiązkowego i powszechnego, ale nie wszyscy zgadzają się na obowiązkowe ubezpieczenia. Brak definicji rolnik aktywny. Regionalizacja, szkody łowieckie i szkody wyrządzane przez ptaki chronione – temat nierozwiązany, odbudowa małego przetwórstwa.

<<  powrót