<<  powrót
logo-zir-wpisy

Spotkanie rozpoczęło się od szkolenia PZDR nt. „PROW” oraz „Upowszechnianie informacji na temat zasad zapobiegania ASF i grypie ptaków”. Zostały omówione wymagania dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Mycie, odkażanie, zmiana odzieży i obuwia ochronnego to min. elementy obowiązku. Intensywność zarażeń mocno wzrasta od czerwca do września – nasuwa się wniosek, że jest to czas, w którym następuje nasilenie prac polowych i więcej przejazdów. Bezwzględnie powinny być umieszczone maty dezynfekcyjne (folie + trociny), wjazdy do gospodarstw – prowadzony rejestr wejść do gospodarstwa.

W obowiązku jest również program  monitorowania gryzoni, dokumentacja np. z przebiegu leczenia, padłych zwierząt, a także wstępu osób do gospodarstwa.

Pan Władysław Bieniek skierował pytanie, co w przypadku gdy padnie zwierzę, utylizacja w 100% powinna być przez ARiMR a rolnicy otrzymują „częściową” fakturę np. 1/3 kwoty do zapłacenia i rozmowa telefoniczna jest taka, że rolnik nie musi płacić ale jak zapłaci to czyj to jest koszt itd.? – prośba o wyjaśnienie sytuacji.

Obecnie w powiecie świdwińskim gospodarstw utrzymujących trzodę jest 36 ( w tym 2 fermy). W 2008 r. było 393 stad.

Ptasia grypa rozprzestrzenia się mocno już na powiaty, w której do tej pory nie było zagrożenia. W związku z tym, obostrzenia dalej obowiązują. Drób tylko pod zadaszeniem i teren szczelnie ogrodzony.

p. Andrzej Czerwiński – PROW – wybrane zagadnienia w 2022 roku – do końca roku stare zasady. Harmonogram naborów na stronie ARiMR.

1 MR z Restrukturyzacją małych gospodarstw

3 działalność pola rolnicze (prawdopodobnie ostatni nabór).

ARiMR – Andrzej Adamczewski – Kierownik BP oraz Naczelnik Piotr Iskra omówili stan realizacji płatności w powiecie. Obsługa wniosków z kampanii 2021 jest praktycznie zakończona. Ilość spraw to ponad 3700 – materiał siewny, susza, OB, ONW, PRŚ, RE zaliczki, wsparcie dla 25 KGW, pomoc dla pszczelarzy.  Od 1 kwietnia do czerwca będzie możliwość otrzymania pomocy w ramach dopłaty do loch. Są działania w których realizacja jest w 100% , pozostałe w granicach powyżej 90%.

p. Anna Rydzkowska członek Zarządu ZIR, podziękowała za zorganizowanie spotkania. Przybliżyła obecną sytuację rolnictwa w kraju i w województwie. Jako Izba bronimy wizerunku polskiego rolnika. Problemy, którymi zajmował się w ostatnim czasie to przede wszystkim susza, oraz brak konkretnych rozwiązań pomocowych i systemowych w tym temacie. To również temat KRUS (po 30 latach funkcjonowania KRUS zostały podniesione świadczenia chorobowe, emerytury z pozostawionym gospodarstwem mają obowiązywać od trzeciego kwartału 2022r. Inne tematy to min. brak opłacalności produkcji zwierzęcej, zielony ład, nawozy, zwrot akcyzy 10%, rozdzielić produkcję zwierzęcą od roślinnej ( wrócić do treści Rozporządzenia  z 2018r), przy zwiększonej składce KRUS jest propozycja dodatku do emerytury .         

<<  powrót