<<  powrót
logo-zir-wpisy

Spotkanie Rady Powiatowej otworzył delegat p. Leszek Dydyna. Rozpoczął minutą ciszy w związku ze śmiercią przewodniczącego Rady Powiatowej p. Zdzisława Sieradzkiego.

Porządek obrad przewidywał tematy: obecna sytuacja prawna Rady Powiatowej ZIR, obecna sytuacja  rolnictwa zachodniopomorskiego, a przede wszystkim w powiecie Sławno, wystąpienia zaproszonych gości, dyskusja, sprawy statutowe i organizacyjne oraz sprawy różne. Porządek obrad został przegłosowany jednogłośnie.

Obecna sytuacja prawna Rady, w związku ze śmiercią Przewodniczącego wygląda następująco: zgodnie z Ustawą i Statutem ZIR to WZ przyjmuje uchwałą wygaśnięcie mandatu członka. Termin WZ przewidywany jest na miesiąc kwiecień – maj m.in. dlatego, aby można było podjąć inne ważne uchwały dot. m.in wyborów do Izby. W związku z tym, w tym czasie „rolę” przewodniczącego RP będzie pełnił Delegat do WZ p. Leszek Dydyna. Kadencja Rad Powiatowych kończy się 28 lipca br.

Rozmawiano o sytuacji rolnictwa w powiecie oraz w całym kraju w kwestii napływu zbóż i spadającej w bardzo szybkim tempie cen za płody rolne. Generalnie wszystkie gałęzie produkcji (od roślinnej po zwierzęcą) stają się nieopłacalne. Pani Joanna Surgiel, Kierownik PZDR oraz p. Marlena Cospan przeprowadziły szkolenie dot. ekoschematów w nowej WPR. Na dzień dzisiejszy nie ma pewności, że przedstawiane propozycje wejdą w życie, ponieważ nie ma projektów aktów prawnych.

Kontrowersje wywołał temat telefonów z BP ARiMR do rolników mających powyżej 50 ha, gdzie pytano m.in. o zapasy zbóż.

Nie ma problemu obecnie ze skupem zbóż tylko cena jest decyzyjna 1080 zł pszenica paszowa, 2000 zł rzepak.

Prawdopodobnie w lutym ma wejść w życie Ustawa o Biogazowniach – specjalna Ustawa – dla rolników.

<<  powrót