<<  powrót
logo-zir-wpisy

Swoje posiedzenie Rada Powiatowa w Sławnie rozpoczęła zgodnie z porządkiem obrad. Tematy które były omawiane to min. obecna sytuacja  rolnictwa zachodniopomorskiego a  przede wszystkim w powiecie Sławno, nowe zasady szacowania strat w rolnictwie spowodowanych warunkami atmosferycznymi oraz sprawy statutowe i organizacyjne. Spotkanie otworzył i powitał przybyłych gości i członków RP. Brak uwag do porządku obrad.

Członek Zarządu – p. K. Kuligowski – przedstawił prośbę Prezesa PZZ Stoisław  o dostarczanie różnego rodzaju zbóż na przemielenie w ramach pomocy dla Ukrainy.

Przewodniczący RP p. Z. Sieradzki odniósł się do obecnej sytuacji w rolnictwie. Jest ona tragiczna (nawozy 6000zł/tona) paliwo w hurcie już 8zł/litr. Zwierzyna (dziki) będzie dalej przechodzić ponieważ zostały otwarte bramy dla uchodźców a na tym skorzystają zwierzęta. W związku z tym zwierzyna dalej będzie roznosić ASF i ptasią grypę. Obecnie nasiona, środki ochrony roślin itp. drastycznie rosną i nie ma uzasadnienia dlaczego. Podrożały o 100% a potrzeby (nawozy, paliwo, środki ochrony) wzrosły o 600%. W Polsce na dzisiaj inflacja jest 8%, dlatego też nie zachęcam prowadzić produkcji zwierzęcej.  Będziemy w czasie żniw płakać, za ile i gdzie sprzedamy nasze zboża.  

K. Kuligowski członek Zarządu – omówił spotkanie z 7 / 8 marca br. w Kołobrzegu z przedstawicielami centralnego i wojewódzkiego szczebla instytucji okołorolniczych. Tematy omawiane to min. pozostawienie gospodarstwa przy przejściu na emeryturę, sprawy pomocy suszowej – cały czas trwają rozmowy, dopłata do nawozów. Dopłata do loch. Dla producentów utrzymujących zwierzęta użytki zielone powinny być uznane jako grunty orne. Brak zmiany rozporządzeń. Ubezpieczenie upraw nowa propozycja – 65% rząd – 35% rolnik czy będą powszechne i obowiązkowe? Nie ma jeszcze decyzji.

Wniosek o przesunięcie terminu podpisywania umów dla KŁ do 15 kwietnia.

P. J. Kotarski i J. Wrotniak omówili protest, który organizowała Agrounia z pow. Sławieńskiego na protest pojechały 4 osoby, z  Koszalińskiego 2 osoby, Kołobrzeg i później po drodze dochodziły inne osoby. Według nas było to około 4 – 5 tys. osób. Smutne refleksje. W obecnej sytuacji „Zielony Ład” zrobi się sam, ponieważ rolnicy tracąc dochody nie będą w stanie uprawiać pól. Oprocentowanie kredytów wzrasta, powinna być obligatoryjna możliwość rozkładania rat w bankach. Brak jedności wśród rolników. Wzrost czynszu w KOWR, podatku rolnego. Koszty związane z brakiem odszkodowań nie tylko przez zwierzynę łowną ale również przez ptaki dziko żyjące, to kolejny element obniżenia dochodów w gospodarstwie. Wspólne stanowisko Rady to takie, żeby rolnicy potrafili się zjednoczyć.

<<  powrót