<<  powrót

W dniu 4 listopada 2021 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu polickiego. Pan Przewodniczący Marek Szczepankiewicz otworzył posiedzenie i następnie powitał przybyłych gości, wśród których byli: Jadwiga Kundera z KRUS, p. Magdalena Jackiewicz – Dyrektor ARiMR w Szczecinie wraz z Kierownikiem p. Przemysław Kozak oraz przedstawiciel z KOWR OT w Szczecinie z Oddziału w Pyrzycach.

Jako pierwsza głos zabrała p. Jadwiga Kundera z KRUS, która przedstawiła informacje dotyczące III Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z zakresu Bezpieczeństwa Pracy w Gospodarstwie Rolnym. W ww. konkursie 100 osób wygra nagrody rzeczowe, dlatego serdecznie zaprosiła do wzięcia udziału i zwróciła się z prośbą o rozpropagowanie informacji na temat konkursu wśród rolników.

Przedstawiła wytyczne ws. zmian jakie nastąpiły od 1 września w kwotach miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno- rentowych.

Ponadto poinformowała zebranych o ofercie centrum rehabilitacji dla chorych na łuszczycę.  Odniosła się także do spraw dotyczących wypłaty 14stych emerytur dla osób uprawnionych. Poruszyła również kwestię prac, które się toczą w sprawie zrównania zasiłku za kwarantannę i izolację – obecnie są to różne kwoty.

Na koniec odniosła się do zadawanych pytań.

Następnie p. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przedstawiciela Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który przedstawił ofertę i bieżące informacje na temat zagospodarowania nieruchomości na terenie powiatu polickiego. Następnie przedstawił kwestie prawne i obowiązki jakie spoczywają na sprzedającym
i kupującym grunt rolny, w szczególności gdy  ziemia rolna jest zbywana na rzecz osoby niebędącej rolnikiem. Ponadto, w związku z pytaniem jakie zadała p. Władysława Gruszczyńska rozmawiano także o nieruchomościach, które są częściowo zalesione i skutkach prawnych przy próbie sprzedaży takich nieruchomości w obrocie prywatnym.

W kolejnej części posiedzenia głos zabrała p. Magdalena Jackiewicz – Dyrektor ARiMR w Szczecinie. Przedstawiła informacje odnośnie ilości wydanych decyzji
i wypłaty zaliczek dopłat. Zaapelowała także aby rolnicy w miarę możliwości składali wypełnione wnioski, co zdecydowanie usprawni prace Agencji.  Poruszyła również kwestie małego zainteresowania rolników programem małej retencji, który jest programem przyszłościowym, dlatego warto z niego skorzystać – poprosiła o rozpropagowanie tej informacji wśród rolników tak aby zachęcić ich do składania wniosków. Następnie p. Przemysław Kozak z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przekazał informacje na temat najbliższych naborów wniosków.

Rada Powiatowa ZIR powiatu Police sformułowała dwa wnioski.

  1. W sprawie problematyki sprzedaży gruntów rolnych na rzecz osób nie posiadających statusu rolnika indywidualnego – kwestie prawne i procedury.
  2. Dotyczący, ponownego wstąpienia do KOWR OT w Szczecinie w sprawie przeprowadzania przetargów na nieruchomości położone na terenie powiatu polickiego
    w Szczecinie , a nie w oddziale w Pyrzycach.

Na zakończenie Pan Przewodniczący podziękował za uczestnictwo w spotkaniu, zapraszając na następne posiedzenie. 

<<  powrót