<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 28 listopada 2023r. w Urzędzie Gminy w Radowie Małym odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Łobzie. W spotkaniu uczestniczył Główny Specjalista w Sekcji Zamiejscowej KOWR OT w Szczecinie – p.  Zbigniew Połubiak.

Tematem spotkania było omówienie rozdysponowania nieruchomość na terenie powiatu łobeskiego.

Posiedzenie od powitania rozpoczął przewodniczący pan Tomasz Mikołajewski. 

Następnie poprosił o zabranie głosu Pana Zbigniewa Połubiaka, który zreferował proces rozdysponowania nieruchomości z Zasobu WRSP na terenie powiatu łobeskiego. Szczegółowo przedstawił informacje odnośnie dostępnych i wydzierżawionych gruntów z podziałem na poszczególne gminy. Zaprezentował obecnym harmonogram przetargów na dzierżawę i sprzedaż, które odbędą się w  najbliższym czasie, a także w dłuższej perspektywie. Następnie odpowiadał na zadawane przez obecnych pytania dotyczące m.in. problematyki przedłużania umów dzierżaw i poddzierżawiania gruntów bez zgody KOWR.

W ostatniej części posiedzenia dyskutowano na temat problematyki braku konsultacji na poziomie gminy odnośnie ustalania stawki podatku rolnego.

<<  powrót