<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 4 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie rady powiatowej powiatu Koszalin.

Posiedzenie od powitania zaproszonych gości i członków rady powiatowej rozpoczął przewodniczący pan Kazimierz Kuligowski, po czym omówił prace Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz rady powiatowej za 2021 rok.

Następnie przewodniczący wraz z Prezesem ZIR panem Andrzejem Karbowym przekazali obecnym informację o spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi panem Henrykiem Kowalczykiem z rolnikami, do którego doszło w dniu 3 lutego br. w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Zachodniopomorscy rolnicy oczekiwali od Ministra spełnienia ich postulatów. Wśród tych najważniejszych był ten związany z przyjmowaniem wniosków o szkody spowodowane przez suszę. Przyjazd Ministra był jednym z postulatów rolników w trakcie protestu rolników z dnia 18 stycznia. W trakcie tegoż spotkania omówiono również inne tematy i wypracowano na miejscu poniższe uzgodnienia:

  1. szacowanie szkód i odszkodowania za suszę – jest ściśle określona propozycja – powyżej 60% strat w aplikacji IUNG – 1000 zł/1 ha (dla ubezpieczonych) – 500 zł (dla nieubezpieczonych); od 5% – 60% straty – 500 zł/ha (dla ubezpieczonych) i 250 zł (dla nieubezpieczonych),
  2. ceny nawozów (obniżony VAT do 0%, oczekiwanie na zgodę KE w kwestii zezwolenia na dopłaty polskiego rządu do nawozów (500 zł do 1 ha) – apel do KE premiera Mateusza Morawieckiego oraz oficjalny wniosek do KE europosła Joachima Brudzińskiego); lub wpisania zakładów azotowych na listę przemysłu energochłonnego),
  3. ubezpieczenia rolnicze – 2/3 kwoty dopłaty Rządu, ubezpieczenia rolnicze w jednym filarze z szacowaniem przez rzeczoznawców (gł. z ODR) w kwestii suszy,
  4. szkody w gospodarstwie – oddzielenie produkcji roślinnej od zwierzęcej,
  5. kredyty rolnicze – restrukturyzacja odsetek i wydłużenie spłat (lub tzw. rok przestojowy),
  6. holding spożywczy (konkretne przyśpieszenie),
  7. dopłaty do loch – do urodzonych przez nie prosiaków (za 10 urodzonych prosiąt 1000 zł)

Kolejno głos zabrał Delegat do KRIR pan Stanisław Baliński, który poinformował obecnych o projekcie ustawy “o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw”, który omówiony został na spotkaniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 4 stycznia br. oraz o wnioskach składanych przez ZIR, dotyczących m. in.: przekazywanie gospodarstw a przejście na emeryturę, możliwość łączenia stażu pracy ZUS i KRUS, płacenie wyższych składek  – otrzymywanie wyższych emerytur. Zdaniem Delegata do KRIR ważne, aby przedstawiciel izby uczestniczył w pracach komisji w przyznawaniu obwodów łowieckich.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący rady powiatowej zgłosił wniosek do Zarządu o zakup drona dla powiatu koszalińskiego, który będzie pomocny w szacowaniu szkód łowieckich.

<<  powrót