<<  powrót

Spotkanie otworzył powitał przybyłych gości i członków Rady  przewodniczący RP pan Kazimierz Kuligowski. W spotkaniu uczestniczyli również Wiceprezes ZIR pan Jerzy Mariak oraz pani Barbara Wójcik – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Tematem spotkania była sytuacja w rolnictwie w naszym regionie, informacja dotycząca suszy. Działania związane z aplikacją suszową omówił pan Jerzy Mariak. W województwie zachodniopomorskim do 15.10.2021 roku zgłoszono 4666 wniosków, z czego powyżej 30% jest 1200 wniosków. Pan Wiceprezes wspomniał o uczestnictwie przedstawicieli ZIR w spotkaniach w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z aplikacją suszową. Aplikacja jest niedopracowana. Poinformował, że Ministerstwo Rolnictwa po 15 października  ponownie przeanalizowało działanie aplikacji, i ponownie przeliczono wnioski.

Sytuacja w rolnictwie jest bardzo zła, cena paliwa, nawozów, energii, to wszystko powoduje, że rolnicy mają problemy m.in. z zapłatą za zakupiony sprzęt.

Przekazana została informacja, że Zarząd ZIR wnioskował o dopłaty dla rolników zachodniopomorskich w kwocie 1000 zł do zbóż jarych i 700 zł do ozimin. Wiceprezes poinformował o spotkaniu przedstawicieli ZIR z posłem Czesławem Hocem odnośnie wniosków zakwalifikowanych do pomocy. Po spotkaniu zostawiono protokół z postulatami  zachodniopomorskich rolników z prośbą o przedłożenie jej w Ministerstwie Rolnictwa.

Pan Jerzy Mariak poinformował, że 6.10.2021 r. odbyło się spotkanie u Wojewody zachodniopomorskiego na temat wzrostu cen nawozów, kontynuacja tematu jest zaplanowana na spotkaniu w dniu 4.11.2021 r.

Następnie głos zabrała pani Dyrektor Barbara Wójcik, która poinformowała że w powiecie koszalińskim złożono 240 wniosków, w tym 36 wniosków powyżej 30% (20 miasto Koszalin, 93 gm. Bobolice, 30 gm. Polanów, 27 gm. Sianów).

Aplikacja suszowa przestała działać już o godz. 22:00 15.10.2021, dla niektórych rolników zabrakło tych 2 godzin do dokończenia procesu złożenia wniosku. Natomiast Ministerstwo Rolnictwa  poinformowano, że wnioski będą przeliczane ponownie.

<<  powrót