<<  powrót

Rozpoczynając posiedzenie RP, przewodniczący  p. Kazimierz Kuligowski powitał przybyłych gości i członków Rady. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes ZIR p. Jerzy Mariak, z – ca Dyrektora ZODR – Krzysztof Duszkiewicz oraz Anetta Zoń specjalista ZODR / Koszalin, która przedstawiła informacje nt. fotowoltaiki.

Krzysztof Duszkiewicz – Z–ca Dyrektora ZODR – przedstawił działania ZODR podczas pandemii jak również obecnie. Nawiązał do przygotowania do Wiosennej wystawy ogrodniczo – pszczelarskiej  oraz targów  Agro Pomerania. Najbardziej poruszanym tematem jednak była susza. 3 raport IUNG wskazuje jakie jest zagrożenie suszą w województwie zachodniopomorskim. Wojewoda powołał Komisje Wojewódzką ale tylko w przypadku suszy  w środkach trwałych i innych anomaliach np. gradobicie, deszcze nawalne itp. ponieważ straty spowodowane suszą mogą być zgłaszane tylko w aplikacji. Po raz kolejny pojawiły się tematy dotyczące min. określenia w raportach jako „zagrożenie” a nie stan faktyczny, czyli to co już jest tzn. susza jest i nie możemy mówić o zagrożeniu tylko o stanie faktycznym.  Brak możliwości odwoławczej w przypadku składania wniosków o oszacowanie suszy i np. odrzucenie automatyczne przez aplikację gdy wg. IUNG strata ta jest mniejsza niż 30 %.

Następnie p. Anetta Zoń – szeroko omówiła zasady powstawania farm słonecznych (fotowoltaiczne), przedstawiła zasady gdzie i jak można usytuować taką farmę. Należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy będzie możliwość przyłączenia. Ogniwa perowskitowe to jest przyszłość! Należy ustrzec rolników od „naganiaczy”, którzy za wszelką cenę chcą podpisać umowy na dzierżawę na 30 lat, następnie odsprzedają taką umowę itd. więc czas budowy na działce rolnika może rozpocząć się np. dopiero za 20 lat . Najlepszą formą jest sprzedać jako działkę przemysłową!

Zostały omówione szeroko działania Zarządu ZIR i Rady. Rada funkcjonowała przede wszystkim telefonicznie np. komisje (KOWR), decyzje dotyczące planów łowieckich itp. Zarząd spotykał się w zależności od potrzeb min. spotkanie w Grzmiącej.  p. Jerzy Mariak przedstawił jak odbywało się zbieranie podpisów nad utworzeniem przez mieszkańców punktu skupu zbóż. Spotkanie Zarządu w Koszalinie z dyr., KOWR o współpracy i sprawach problemowych. Spotkanie z RDOŚ – omówienie współpracy. Żubry, rysie, wilki, żurawie, bobry, są ptaki okresowo przebywające ale teraz już jest problem, bo on już nie jest okresowy tylko stały i zrobiły się inwazyjne.

Kolejny temat dotyczy napływu mieszkańców miasta do wsi i problemy z tym związane.

Uznano, że powinna być zmiana ustawy KRUS. Każdy Oddział KRUS powinien mieć Radę Społeczną jak np. KOWR.

Odpady rolnicze (opony, akumulatory folie rolnicze itp.) prawidłowa gospodarka odpadami nie funkcjonuje. Temat nie jest uporządkowany. Szykuje się nowelizacja ustawy o zakupie oleju i rolnicy będą dodatkowo obciążeni kaucją przy zakupie takiego oleju.

– p. Kazimierz Kuligowski – złożył podziękowanie p. Helenie Bubień za zorganizowanie zbiórki dla „Wiktora”. Pani Helena opowiedziała historię chłopca i podziękowała wszystkim za pomoc, za licytację itp.

<<  powrót