<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 14 stycznia odbyło się posiedzenie RP podsumowujące pracę Rady za 2021r. Głównymi tematami, które były omawiane podczas posiedzenia to:

  1. Omówienie przygotowania do przetargów z programu „wtórnej restrukturyzacji” po Spółce. „Lind” – 915,9047ha
  2. Przekazywanie informacji o Proteście Rolników planowanego na 18.01.2022r.

     3. Stanowisko KRIR na temat propozycji obniżenia podatku VAT

     4. Podsumowanie działalności RP

          – utrzymanie zasady przetargów ograniczonych

          – przejęcie wszystkich gruntów od spółek

          – rozstrzygnięte przetargi Drzonowo –

       5. Wolne wnioski – omawiano min. Plan Strategiczny dla Polski w tym Zielony Ład ( szanse i zagrożenia), problem z szacowaniem ubiegłorocznej suszy tj. funkcjonowanie aplikacji, brak wiarygodnych danych dot. skali strat, brak rekompensaty za poniesione straty.

<<  powrót