<<  powrót

Dnia 17 lipca br. w Dygowie, odbyło się spotkanie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz zaprzyjaźnionej Rady Powiatowej powiatu Złotowskiego Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Spotkanie otworzył p. Lech Bany, który powitał przybyłych gości z zaprzyjaźnionej Rady Powiatowej w Złotowie, członków RP Kołobrzeg.

Program spotkania to min. omówienie problemów w rolnictwie , przedstawienie założeń udziału w konkursie „Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce” oraz sprawy różne.

p. L. Bany omówił problemy związane z tegoroczną suszą, która objęła województwo zachodniopomorskie jako jedyne w kraju w tak dużym stopniu.  Aplikacja nie funkcjonuje a brak jest prawnej możliwości powołania komisji szacujących fizycznie straty w uprawach. Jest wiele problemów min.- należałoby zmienić KBW dla poszczególnych roślin, niesprawiedliwe jest nie łączenie protokołów przy ocenie strat w gospodarstwie np. gradobicie 25% strat i susza 25 % – rolnik nie będzie kwalifikował się do pomocy, ponieważ żadna z tych strat nie wynosi powyżej 30%.

p. Zygmunt Wiśniewski – przewodniczący RP Złotów – potwierdził również problem związany ze zgłaszaniem suszy, przede wszystkim przez starszych rolników, przekłamanie w informacji np. dopłata do paliwa rolniczego nie 110zł ale 10 zł. Omówił problemy związane z brakiem przetargów ofertowych, przede wszystkim pochodzących z wyłączeń tzw. „30”. Wskazał na ciekawe rozwiązanie dotyczące nauczania do zawodu rolnik, gdzie zostało

podpisane porozumienia ze szkołami rolniczymi w województwie Wielkopolskim celem pokazania poprzez prelekcje praktycznych działań w gospodarstwie rolnym np. stosowania środków chemicznych, praca ze zwierzętami itp.

Rozmawiano również o obchodach jubileuszu 25 – lecia izb rolniczych w przypadku Wielkopolskiej Izby to 125 lat.

– KRUS – stoisko zaprasza na konkurs bezpieczeństwo na wsi w gospodarstwie rolnym,  sytuacja wypadkowa spada, największa grupa wypadków to upadki, zwierzęta i maszyny – świadomość rolników wzrasta jest coraz bezpieczniej ale nie wolno lekceważyć zagrożeń w gospodarstwie.

„Kobiety w Centrum”  – p. Krystyna Grega i p. Iwona Lecho omówiły inicjatywę utworzenia Stowarzyszenia łączącego kobiety różnych klas społecznych, promowanie ich działań, aktywizację, pomoc prawna.

– Omówienie działalności kobiet rolniczek (warunków ubezpieczenia, wskaźnika wykształcenia ) – p. Danuta Lebioda omówiła swoją działalność w Komisji Kobiet Copa- Cogeca i KRIR. Zachęciła również do wzięcia udziału w Konkursie pn. Innowacyjność wśród rolniczek w Polsce.

<<  powrót