<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 24 listopada 2023r. w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Kamieniu Pomorskim. Gośćmi na spotkaniu byli: Starosta Powiatu Kamień Pomorski – p. Józef Malec, Zastępca Dyrektora KOWR OT w Szczecinie – p.  Jarosław Staszak, Zastępca Burmistrza w gminie Golczewo – p. Grzegorz Chłopek oraz p. Adrianna Tomczyk – Kierownik PZDR w Kamieniu Pomorskim z/s. w Golczewie.  

Tematem spotkania było omówienie rozdysponowania nieruchomość na terenie powiatu kamieńskiego.

Posiedzenie od powitania rozpoczął przewodniczący pan Andrzej Caban, jednocześnie dziękując Staroście za udostępnienie sali.

Obecni na posiedzeniu uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego rolnika.

Następnie Przewodniczący oddał głos Panu Jarosławowi Staszakowi, który przekazał informację na temat dzierżawy i sprzedaży gruntów będących w zasobie KOWR OT w Szczecinie na terenie powiatu kamieńskiego. Przedstawił harmonogram planowanych przetargów i rozdysponowania gruntów rolnych znajdujących się na terenie powiatu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na programy restrukturyzacyjne. W tej części posiedzenia dyskutowano także o problematyce wyłączeń 30% gruntów rolnych z umów dzierżaw, do czego obligowała ustawa z 2011r. Dyrektor KOWR odpowiadał na liczne pytania z sali dotyczące m.in. problematyki poddzierżawiania gruntów bez zgody KOWR, długości trwania umów dzierżaw i sprzedaży gruntów na rynku prywatnym oraz w ramach pierwszeństwa nabycia dzierżawionych nieruchomości. 

W kolejnej części spotkania rozmawiano o ugorowaniu gruntów w ramach obowiązkowej praktyki utrzymywania obszarów, na których nie jest prowadzona produkcja rolna i braku szczegółowych wytycznych w tym zakresie.

Na koniec spotkania poruszono kwestie zalewania gruntów, co jest spowodowane zaniedbaniami urządzeń melioracyjnych i rowów.

W toku dyskusji poruszono także temat trudnej sytuację w jakiej znaleźli się polscy producenci rolni.

<<  powrót