<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 7 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Gryficach odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Gryfice.

Na wstępie spotkania nowo wybrany Przewodniczący RP Rafał Wandachowicz przywitał wszystkich przybyłych gości oraz członków rady. Odczytał porządek obrad po czym wszyscy członkowie jednocześnie go przyjęli.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście z instytucji około rolniczych: Jarosław Staszak – p.o. Dyrektora KOWR Szczecin, Lidia Boś – ZODR PZDR Gryfice, Magdalena Piotrowicz-Kopeć PZDR Gryfice, Barbala Grobelska – ZODR Oddział w Koszalinie, Remigiusz Kulka – KRUS PT Gryfice oraz p. Jerzy Kopaszewski Członek Zarządu ZIR. Na spotkaniu obecni byli również zainteresowaniu rolnicy.

Na posiedzeniu głównym tematem dyskusji i rozmów było omówienie prac komisji klęskowych – oszacowanie strat wywołanych przez suszę. Powyższy temat od samego początku wywoływał poruszenie wśród obecnych rolników. Zdaniem wielu rolników 20 lipca na rozpoczęcie szacowania strat suszowych w aplikacji to zdecydowanie za późno, bo żniwa w tym czasie już trwają i uprawy znikają z pól a wprowadzanie danych
w aplikacji za 2023 rok nie było jeszcze możliwe. Głos zabrali goście z ZODR PZDR
w Gryficach oraz Pani Barbara Grobelna z ZODR Oddział w Koszalinie wyjaśniając, dość obszernie działanie komisji do szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy
w uprawach, ponieważ był to kontrowersyjny temat w okresie szacowania.
       Dyrektor KOWR OT w Szczecinie Pan Jarosław Staszak przedstawił obecnym harmonogram przetargów na grunty z zasobu KOWR na terenie powiatu gryfickiego. Kolejno przedstawiona została oferta rozdysponowania gruntów z podziałem na poszczególne gminy, łącznie z procesami restrukturyzacji. Zaraz po tym poruszono tematy związane z wyborem formy przeprowadzenia przetargów oraz przedłużeniem umów dzierżaw zgodnie
z obowiązującym zarządzeniem nr 74/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 8.06.2022 r., które omówione zostały przez obecnego na posiedzeniu rady powiatowej przedstawiciela KOWR. Równie intrygującym tematem były uwagi rolników do umów dzierżawy gruntów pod elektrownie fotowoltaiczne lub wiatraki. Na zakończenie tematu KOWR-u Pan Jarosław Staszak Dyrektor KOWR odpowiadał na pytania zadawane przez rolników, które dotyczyły m.in.: czynszu dzierżawnego, przeprowadzania procesu restrukturyzacji gruntów, dzierżawa gruntów pod fotowoltaike czy wiatraki.

Na zakończenie p. Remigiusz Kulka Kierownik KRUS PT w Gryficach przedstawił bieżące informacje.

W drugiej części spotkania omówiono sprawy dotyczące wyborów do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Na zakończenie posiedzenia pan Rafał Wandachowicz podziękował za przybycie wszystkim osobą uczestniczącym w posiedzeniu.

<<  powrót