<<  powrót
logo-zir-wpisy

Przewodnicząca RP w Białogardzie pani Anna Rydzkowska otworzyła spotkanie witając przybyłych gości i rolników. W posiedzeniu udział wzięli m.in.: Olgierd Kustosz – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Piotr Pakuszto – Starosta Powiatu Białogard, Marta Borkowska – Kierownik PZDR Białogard, Magdalena Grudzińska – Kierownik ZDOO Białogard, Agata Strójwąs – Dyrektor Pomorskiego Biura Regionalnego TUW oraz pracownicy ARiMR, a także innych instytucji okołorolniczych oraz rolnicy.

Jako pierwszy zabrał głos p. Olgierd Kustosz. Wicemarszałek odniósł się m.in. do budowy stacji meteorologicznej w powiecie białogardzkim. Pani przewodnicząca podkreśla, że w powiecie białogardzkim zostały postawione dwie, gdzie należą się podziękowania dla starosty, który bardzo mocno zabiegał o to. Wicemarszałek poruszył również temat opieki zdrowotnej na terenach wiejskich, edukacji, konkursów na granty sołeckie, dofinansowanie różnych inicjatyw (Przelewice).

Na spotkaniu omawiane były również tematy dot. m.in. wydzierżawiania przez Koła Łowieckie obwodów łowieckich jak również szacowania w przypadku szkód na obszarze wyłączonym z obwodu przez rolnika. W tej sytuacji szkody szacuje Urząd Marszałkowski.

Następnie analizowano bardzo trudną sytuację w rolnictwie m.in. wzrost cen opłacalności produkcji rolniczej (ceny zbóż a np. nawozów), nie ma strategii dla rolnictwa,  susza która jest już widoczna w uprawach. Paradoksem jest sytuacja, gdy rolnik ubezpiecza uprawy od suszy ale IUNG „nie stwierdza” suszy to rolnik i tak nie otrzyma pomocy. TUW – działka rolna – szacowanie przez likwidatora protokół do IUNG, IUNG nie stwierdza suszy i nie ma odszkodowania.  Jako rolnicy województwa zachodniopomorskiego mamy najgorzej ze względu na ograniczone ilości ha np. dofinansowanie do wapnowania, nawozów jesteśmy dyskryminowani.

p. Agata Strójwąs – Dyrektor Pomorskiego Biura Regionalnego TUW, oraz p. Marcinem Wechterowiczem  Z-ca,  wyjaśnili zasady funkcjonowania TUW nie tylko w ubezpieczeniach samych upraw.

p. Marta Borkowska PZDR – omówiła bieżące działania oraz możliwości składania wniosków przez rolników w ARiMR: np. nawodnienie, MR, Tworzenie grup producenckich. Nowością jest płatność uzupełniająca, która przysługuje do wszystkich upraw z wyłączeniem ziemniaków, owoców miękkich. Płatność za ubezpieczenie upraw, będzie możliwa poprzez aplikację ARiMR. W tym roku są również nowe pakiety – „8” – roczny (botanik łąki) „9” retencja wody (łąki zalewowe). Aplikacje wypełnianie e wniosku – obecnie przez e PUP!

Kierownik ZPDO – Magdalena Grudzień – przedstawiła działania oraz poinformowała, że po raz pierwszy są doświadczenia ekologiczne – odmiany zbóż, łubin, nowe odmiany zapraszając na Dni Pola, które odbędą się 5 maja i 9 czerwca w Białogardzie.

<<  powrót