<<  powrót

Spotkanie otworzyła przewodnicząca p. Anna Rydzkowska i rozpoczęła spotkanie od powitania wszystkich zebranych. Wprowadziła do dyskusji jako pierwszy temat suszy. Jako Izba doprowadziliśmy do wizytacji przedstawicieli IUNG na polach rolników oceniające skutki suszy. Przedstawiła wypracowane przez Zarząd wnioski i skierowane do Ministra Rolnictwa oraz Premiera dot. bezpośredniej pomocy – 1000zł dla jarych i strączkowych a 700zł do ozimych. Rolnik zachodniopomorski traci w wielu dziedzinach np. przy wapnowaniu, największa lesistość czyli szkody łowieckie, brak pomocy suszowej. Taka sytuacja wynika min. z największej w kraju średniej powierzchni gospodarstwa.

Poruszano w dyskusji tematy min. dotyczące możliwości składania wniosków np. o umorzenie czynszu dzierżawnego. Pomimo, że na dzień dzisiejszy nie ma zgłoszonego programu „pomocowego”, można składać. W przypadku prośby np. o umorzenie czynszu dzierżawnego należy wystąpić do Wojewody o protokół (kalkulacje) strat na poszczególnych działkach, ponieważ KOWR będzie udzielał pomocy tylko do działek dzierżawionych z KOWR. Ceny gruntów – KOWR na chwilę obecną nie ma tendencji wzrostowej cena gruntów. Czy są problemy z przedłużaniem dzierżawy? – Nie ma takich przeszkód. Są wyjątki ale tylko w przypadku, gdzie naprawdę dzierżawca nie spełnia zapisów umowy. Jak długo trwa wycena gruntów? KOWR musi zastosować procedurę przetargową (wycena poprzez rzeczoznawcę).

KRUS – rehabilitacja – prośba o rozpropagowanie możliwości, ponieważ jest bardzo mało wniosków od rolników chcących skorzystać z sanatorium. Prosimy składać wnioski. Jako rolnicy – tylko raz w roku (przy rencie okresowej można 2 x w roku). Ubezpieczonych 3300 w 3 powiatach tj. Koszalin, Sławno, Białogard zwiększoną składkę płaci około 400 osób. 10zł za dzień chorobowego to jest poniżej godności człowieka (rolnika). Podstawa do emerytury jest taka sama dla rolników, którzy płacą zwiększoną składkę jak dla pozostałych. Ustawa 1990r. KRUS. Jeśli jest zróżnicowanie składek to powinno być zróżnicowanie emerytur.

Emeryci mogą również składać wniosek do sanatorium.

p. Stanisław Baliński – omówił działania KRIR dotyczące KRUS min. nie wyzbywania się gospodarstwa przechodząc na emeryturę. Nawozy – wysokie ceny, odpady okołorolnicze, susza, gospodarstwa opiekuńcze. Podkreślił siłę rolników przy zablokowaniu procedowania ustawy tzw.  „5 dla zwierząt” – udało się zablokować tylko dzięki dużemu wsparciu wszystkich rolników.

Prezes Banku Spółdzielczego – Zmiana klimatu  może mieć wpływ na politykę pieniężną mamy suszę, podtopienia i kredyty tzw. Suszowe. Co się stanie kiedy zaczną się nakładać na siebie i w pewnym momencie rolnik nie będzie w stanie spłacać kredytów? Coraz więcej kredytów obrotowych a mniej inwestycyjnych. Sprawa ceny gazu geopolityczna i ta cena wróci do „normy” tylko w tym czasie o ile wzrosną ceny właśnie nawozów, środków ochrony itp.? Stopy procentowe – do końca I kwartału jeszcze wzrosną. Nie sądzimy aby rolnikom stało się coś „złego” istnieją inne formy pomocy np. prolongata.

ARiMR – wypłacone są już zaliczki w 95 % płatności oraz za materiał siewny za 2020r. – (pomoc covidowych tj. suszowych) ponieważ limit de minimis był wyczerpany i w 2021 została zmieniona definicja pomocy suszy. W dalszym ciągu jest prawnie brak możliwości wypłaty zaliczek obszarowych dla wniosków, w których nie zakończono  kontroli administracyjnej.

– ZODR – przypomnienie o możliwości dofinansowania wapnowania, rachunkowość w gospodarstwie – szkolenie z zakresu FADN, które w 100% zależą od rzetelności rolnika!

– p. Anna Rydzkowska poinformowała również o bezpłatnych poradach prawnych w biurach ZIR oraz min. o tym, że został złożony wniosek do ZODR aby urealnić kalkulacje produkcji biorąc pod uwagę obecne ceny.

<<  powrót