<<  powrót

Połączone spotkanie RP Białogard i Świdwin otworzyła p. Anna Rydzkowska witając przybyłych na spotkanie zarówno członków Rad jak i Gości.

Krzysztof Duszkiewicz Z-ca Dyrektora ZODR omówił działania ZODR podczas pandemii i obecnie.  Poruszył temat suszy, która jest już widoczna na polach rolników, choć na terenie powiatu sławieńskiego do dnia dzisiejszego nie jest jeszcze tak bardzo widoczna.

Następnie zostały omówione szczegółowo procedury składania wniosków o oszacowanie suszy w aplikacji. Sytuacja związana z suszą jest najbardziej dotkliwa w województwie zachodniopomorskim. Na 113 gmin w województwie aż w 80 jest susza, gdzie największe straty widać w zbożach jarych i strączkowych. Została wyjaśniona sytuacja budowy stacji meteorologicznych , które mogłyby być włączone przez IUNG do monitoringu. Problemem prawidłowej oceny suszy jest również kategoryzacja gleb tzn. bardziej brak uaktualnienia , należy ponowić wniosek. Kolejny wniosek to apelować o zmianę procedur w aplikacji suszowej, że po każdym złożeniu wniosku w aplikacji o oszacowanie suszy powinno być potwierdzenie złożenia wniosku na przykładzie e – wniosku ARiMR. Dyskutowano również na tematy  umów kontraktacyjnych, co w przypadku, jeżeli nie wykonamy umowy? Mała retencja – należałoby  zmienić warunki dostępu do otrzymania pomocy, długi proces przygotowania, małe zainteresowanie ze strony rolników. Organizowane są spotkania przez „Wody Polskie” dla spółek, rolników na terenie danej gminy celem zbadania jakie są potrzeby dotyczące retencji.

Piotr Chmielowicz przedstawiciel KOWR Koszalin omówił najważniejsze zmiany w ustawie – sprzedaż do 2 ha bez zgody KOWR, dzierżawa na dotychczasowych zasadach, kryteria pozostały bez zmian, brak widocznych negatywnych skutków działania w okresie pandemii KOWR. Powiat białogardzki – wolne grunty na dzisiaj około 700 ha mało atrakcyjne, rozdrobnione, nie do upraw rolników. Podobnie w powiecie Świdwin – 1600 ha ale również rozdrobnione. Omówił procedury przetargów przede wszystkim ofertowych, gdzie np. czas wydłuża się z powodu np. odwołań od przetargów itp. Wykup gruntów w przypadku nawet dzierżawy, która trwa powyżej 3 lata – musi być zgoda MRiRW ze względu na  społeczno – gospodarcze uzasadnienie . Wycena gruntów jest dopiero, gdy jest już umowa wstępna.

Przedstawiciele BP ARiMR w Białogardzie i Świdwinie udzielili niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania Biur min. iż kampania 2020 wniosków OB., ONW, PRŚ, RE została zakończona.

Mecenas Piotr Kopcewicz omówił zagrożenia wynikające z chęci budowy farm Fotowoltaicznych . Budować (podpisywać umowy –  tak, ale sprawdzić bardzo dokładnie lokalizację przyłączenia sieci, czy inwestor jest w stanie wybudować przyłącze i w jakim terminie, sprawdzać już przez tę firmę wybudowane już farmy , kiedy rozpocznie się budowa, decyzja o warunkach zabudowy, poparta decyzją środowiskową (lokalizacja), SANEPID, umowa nie powinna być wcześniej podpisana bez symulacji wszystkich kosztów. Zwrócić uwagę na poważne firmy a nie nowo powstałe. Zaproponował, aby wątpliwości związane z  umowami przesyłać do Izby, na wszystkie odpowiem, oddzwonię.

<<  powrót