<<  powrót

W dniu 11 października 2019r. w Starym Czarnowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Gryfino. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Mirosław Ignaszak – Członek Zarządu ZIR, Marzena Grzywińska – Wójt Gminy Stare Czarnowo, Marcin Krawczyk – Zastępca Wójta Gminy, Paweł Lisowski- Zastępca Dyrektora KOWR OT Szczecin, Andrzej Baczyński – kierownik sekcji zamiejscowej KOWR z Pyrzycach, Katarzyna Marzec- Kierownik działu surowcowego Cukrowni Kluczewo Dariusz Ruszczycki – Przewodniczący Rady Powiatowej przywitał zaproszonych gości oraz rozpoczął spotkanie. Marzenia Grzywińśka jako gospodarz serdecznie powitała gości i zapewniła o chęci współpracy z rolnikami i radą ZIR.
Pierwszym omawianym tematem była relacja P.Lisowskiego na temat działań KOWR. Omówiono założenia, kierunki pracy KOWR, główne programy pomocowe dla rolników oferowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. P. Lisowski wyraził nadzieję na pozytywną i merytoryczną współpracę z rolnikami. Następnie A. Baczyński poinformował o rozdysponowaniu nieruchomości w poszczególnych gminach i planowanych restrukturyzacjach. W bieżącym roku na terenie powiatu Gryfino sprzedano 27 ha, a wydzierżawiono ok. 1500 ha. Szczegółowych informacji na temat poszczególnych gmin można zasięgnąć w siedzibie jednostki zamiejscowej w Pyrzycach przy ul. Warszawskiej.
Kolejnym ważnym omawianym tematem była klęska suszy, szacowanie, monitoring suszy. Rozmawiano o możliwości budowy stacji meteorologicznej na terenie powiatu Gryfino, której koszt wynosi od 40-60 tys. zł. Szczegółowych informacji na temat budowy stacji udzielił M. Ignaszak, który w poprzedniej kadencji ZIR doprowadził do budowy stacji na terenie powiatu Wałcz. Rozmawiano na temat „suszy administracyjnej”, dotyczy to faktu, że niestety nie zwraca się uwagi na stan faktyczny na polu, tylko na monitoring suszy prowadzony przez IUNG, który w większości przypadków jest sprawdzany za pomocą przestarzałych i źle działających stacji meteorologicznych. M. Ignaszak poinformował również o planowanym spotkaniu Zarządu ZIR w przedstawicielami IUNG w celu wypracowania rozwiązań przyszłościowych dotyczących monitorowania suszy w naszym województwie. Kolejnym z omawianych punktów była informacja K. Marzec- kierownik działu surowcowego na temat tegorocznej kampanii buraka cukrowego. Kampania rozpoczęła się 17 września br. Opowiedziała na temat polaryzacji buraka, ilościach ton surowca i kontraktów Polaryzacja buraka spada od momentu rozpoczęcia kampanii. Następnie członkowie rady rozmawiali na tematy dotyczące szkód łowieckich, ustawy o ubezpieczeniach. D. Ruszczycki przedstawił sprawy bieżące dotyczące rady powiatowej ZIR w Gryfinie.

<<  powrót