<<  powrót

28 stycznia 2020 r. w Złocieńcu, z inicjatywy Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Rady Powiatu Drawskiego oraz Starosty Drawskiego, zorganizowano konferencję poświęconą zmianom w rolnictwie w 2020 r. Szczegółowe tematy to min.: Rola Izb Rolniczych, ASF, ptasia grypa, informacje dotyczące pomocy suszowej, dopłat do mat. siewnego, naboru wniosków na rok 2020, obrót ziemią w powiecie drawskim.
W konferencji udział wzięli m.in. Starosta Drawski Stanisław Cybula, Wicestarosta Drawski Mariusz Nagórski, Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Andrzej Karbowy, Przewodniczący Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Drawskiego Stanisław Baliński, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim Barbara Wójcik, Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie Emilia Niemyt z pracownikami, Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział terenowy w Koszalinie Michał Mętlewicz z pracownikami, Kierownik Biura Terenowego ARiMR w Złocieńcu Joanna Chojnacka, Powiatowy Lekarz Weterynarii Tadeusz Klima oraz zaproszeni goście.
Spotkanie pozwoliło wysłuchać i udzielić odpowiedzi rolnikom z terenu powiatu drawskiego przez odpowiednie instytucje w zakresie zgłaszanych problemów. Konferencję rozpoczął Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Andrzej Karbowy przedstawiając rolę Izb Rolniczych oraz propozycje zwiększenia kompetencji. Dominującym tematem konferencji była susza jaka miała miejsce na terenie powiatu drawskiego oraz przyznawanie pomocy z tytułu strat w uprawach spowodowanych suszą. W dalszej części spotkania omówiono kwestie związane z obrotem ziemią oraz problem Afrykańskiego Pomoru Świn (ASF) i ptasiej grypy.
Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem rolników, co pokazuje jak ważne jest organizowanie takich spotkań. Pojawiły się wnioski, na które należy jak najszybciej zareagować.

  • Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim trwają prace nad podziałem Obwodów Łowieckich dostosowujących do granic administracyjnych województwa. W przypadku gdy nie istnieje obwód, kto odpowie za szkody łowieckie? – Wnioski o szacowanie strat należy składać do Urzędu Marszałkowskiego.
  • Plany przestrzennego zagospodarowania nie mogą odbywać się bez opinii Izby Rolniczej. Nie może być tak aby rolnicy byli piętnowani za swoją pracę na wsi.
  • Brak pomocy finansowej w programie scalanie gruntów dla rolników (jest dofinansowanie tylko dla samorządów a nie dla rolników – dlaczego?).
  • Wprowadzanie nowej metody monitorowania min. suszy KOWR – jako instytucja pracuje na systemem teledetekcji – systemu informatycznego – ma on wspierać pracę monitoringu suszy.
  • BDO – brak jasnych decyzji co do wprowadzenia rejestracji dla rolników.
  • Dlaczego rolnik nie może otrzymać pełnej emerytury, tylko musi się wyzbyć swojego warsztatu pracy jakim jest gospodarstwo?
<<  powrót